Educar a través da arte Kalandraka
Educar a través da arte. Cara a unha escola imaxinada

EDUCAR A TRAVÉS

DA ARTE

CARA A UNHA ESCOLA IMAXINADA

 

Editorial: Kalandraka

Colección: Biblioteca de Pedagoxía

Idioma: galego

 

GL: Este libro, centrado na formación docente a través das artes, pretende achegar a creación artística ás escolas.  Educar a través da arte: cara a unha escola imaxinada xurdiu como resposta a unha realidade que nos afectaba desde o noso dobre ámbito como artistas e formadores: a forte presenza no ámbito escolar de metodoloxías que inhiben a creatividade e o desenvolvemento persoal, especialmente na área das artes plásticas. Unha área que, nas etapas de infantil e primaria, carece de especialistas, o que dificulta a entrada de metodoloxías activas, baseadas en procesos creativos.

ES: Este libro, centrado en la formación docente a través de las artes, pretende acercar la creación artística a las escuelas. 

Educar a través del arte: hacia una escuela imaginada surgió como respuesta a una realidad que nos afectaba desde nuestro doble ámbito como artistas y formadores: la fuerte presencia en el ámbito escolar de metodologías que inhiben la creatividad y el desarrollo personal, especialmente en el área de las artes plásticas. Un área que, en las etapas de infantil y primaria, carece de especialistas, lo que dificulta la entrada de metodologías activas, basadas en procesos creativos.

Educar a través da arte. Cara a unha escola imaxinada