• escola imaxinada

A árbore / el arbol


Este proxecto inspirouse na proposta de Bruno Munari "el albero" e realizouse cun grupo de nenos de infantil de diferentes idades.

Inicialmente, as crianzas realizan debuxos de observación das árbores do bosque, utilizando carboncillo sobre papel.


Este proyecto se inspiró en la propuesta de Bruno Munari El albero (Munari, 1977)y se llevó a cabo con un grupo de niños de infantil de diferentes edades.

Inicialmente los niños y niñas realizan dibujos de observación de los árboles del bosque, utilizando carboncillo sobre papel

Debuxo de observación. Carboncillo

A continuación, usando un obxecto moi simple, unha folla de papel en branco, os nenos e nenas comezan a construír unha árbore cun gran tronco central e as súas ramificacións.

A continuación, usando un objeto muy simple, una hoja de papel en blanco, los niños y niñas comienzan a construir un árbol con un gran tronco central y sus ramificaciones.


Proceso de construcción da árbore con papel
Proceso de construcción da árbore con papel

Máis tarde, empregando tintas de cores, debuxan a biodiversidade que se atopa nas árbores: animais, insectos, plantas, fungos, etc. Algúns elementos eran reais e outros imaxinados.

Más tarde, utilizando tintas de colores, dibujan la biodiversidad que se encuentra en los árboles: animales, insectos, plantas, hongos, etc. Algunos elementos eran reales y otros imaginados.

Debuxos a tinta da biodiversidade que se atopa nas árbores: animais, insectos, plantas, fungos...

Finalmente, como un agasallo á natureza, levantamos a árbore á entrada do bosque.

Finalmente, como un regalo a la naturaleza, levantamos el árbol a la entrada del bosque.


217 vistas0 comentarios