top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

A escola creativa en tempos de #EuQuedoNaCasa / La escuela creativa en tiempos de #YoMeQuedoEnCasa

Actualizado: 3 dic 2021

Nesta entrada queremos compartir algunhas experiencias para traballar a creatividade con nenos e nenas se nos atopamos en casa con poucos recursos e materiais. Recordar que crear é unha forma de flexibilizar o noso pensamento, de resolver problemas de formas novas e inesperadas. Polo tanto, as propostas que presentamos son propostas abertas, que parten da experiencia e do xogo. O papel do xogo é fundamental para fomentar a creatividade na infancia e formar individuos preparados para os inevitables cambios da vida. Xogar, dicía Bruno Munari, é algo serio. Non debemos esquecelo nestes momentos.

NOTA: se queredes compartir as vosas creacións enviádeas ao noso correo. Publicarémolas na entrada: Compartir para poñer en valor a diversidade


En esta entrada queremos compartir algunas experiencias para trabajar la creatividad con niños y niñas si nos encontramos en casa con pocos recursos y materiales. Recordar que crear es una forma de flexibilizar nuestro pensamiento, de resolver problemas de formas nuevas e inesperadas. Por lo tanto, las propuestas que presentamos son propuestas abiertas, que parten de la experiencia y del juego. El papel del juego es fundamental para fomentar la creatividad en la infancia y formar individuos preparados para los inevitables cambios de la vida. Jugar, decía Bruno Munari, es algo serio. No debemos olvidarlo en estos momentos.

NOTA: si quereis compartir vuestras creaciones enviarlas a nuestro correo y las publicaremos en la entrada: Compartir para poner en valor la diversidad


1. A lámpada de papel

Esta proposta ten como obxectivo traballar conceptos de volume e iniciar aos nenos e nenas nos procesos de deseño: desde obxectos cotiáns, ata a planificación de edificios ou cidades. Para esta proposta só necesitamos papel e grampas (ou no seu defecto só papel, ou algún tipo de cinta adhesiva ou pegamento). Ver aquí a proposta completa


1. La lámpara de papel

Esta propuesta tiene como objetivo trabajar conceptos de volumen e iniciar a los niños y niñas en los procesos de diseño: desde objetos cotidianos, hasta la planificación de edificios o ciudades. Para esta propuesta solo necesitamos papel y grapas (o en su defecto solo papel, o algún tipo de cinta adhesiva o pegamento).Ver aquí la propuesta completa2. Máscaras de papel

Mediante cortes en papeis e grampando eses cortes conseguimos facer volumes. É unha técnica que permite unha grande inmediatez e improvisación a medida que imos xerando as formas, tal como podedes ver na entrada do Entroido. Podemos empregar esa técnica para facer máscaras de animais ou seres inventados, escenificar hitorias e xogar a ser outro.


2. Máscaras de papel

Mediante cortes en papeles y grapando esos cortes conseguimos hacer volúmenes. Es una técnica que permite una gran inmediatez e improvisación a medida que vamos generando las formas, tal como podéis ver en la entrada del Carnaval. Podemos emplear esa técnica para hacer máscaras de animales o seres inventados, escenificar historias y jugar ser otro.3. O diorama

Continuando co papel, o diorama é a construción dunha escena a partir dun poema, dunha historia inventada previamente, dun conto, unha lenda, etc. Ou ao revés, construir primeiro o noso diorama e, a partir de aí, tratar de crear unha narrativa segundo o que nos suxira.

Podemos empregar só papel de folio, pero se queremos enriquecer os nosos papeis podemos primeiro "capturar texturas" pola casa, con lapis ou ceras, tal como vimos na proposta o diorama de texturas.


3. El diorama

Continuando con el papel, el diorama es la construcción de una escena a partir de un poema, de una historia inventada previamente, de un cuento, una leyenda, etc. O al revés, construír primero nuestro diorama y, a partir de ahí, tratar de crear una historia según lo que nos sugiera. Podemos emplear solo papel de folio, pero si queremos enriquecer nuestros papeles podemos también primero "capturar texturas" por la casa, con lápiz ou ceras, tal como vimos en la propuesta el diorama de texturas.
4. A caixa conto

Ao igual que a proposta anterior, a caixa conto permite traballar imaxe e narración, é moi axeitada para nenos e nenas desde infantil. Como materiais só necesitamos unha caixa, como elemento contedor, e anacos de papel, cartolinas ou cartóns. A caixa, como contedora dunha historia, achega o volume do espazo para que os nenos e nenas manexen dunha forma natural a tridimensionalidade. Introduce tamén a idea de secuenciación; a historia pode dividirse en varias caixas, cada unha delas contén unha parte do relato. Aquí podedes ver a entrada completa.


4.La caja cuento

Al igual que la propuesta anterior, la caja cuento permite trabajar imagen y narración, y es muy apropiada para niños y niñas desde infantil. Como materiales solo necesitamos una caja, como elemento contenedor, y trozos de papel, cartulinas o cartones. La caja, como contenedora de una historia, aporta el volumen del espacio para que los niños y niñas manejen de una forma natural la tridimensionalidad. Introduce también la idea de secuenciación; la historia puede dividirse en varias cajas, cada una de ellas contiene una parte del relato. Aquí podéis ver la entrada completa.


5. Módulos de cartón

A partires de pequenas caixas que teñamos na casa, –de mediciñas, conservas, alimentos–, podemos darlles a volta (para eliminar a imaxe gráfica) e convertilos nun material perfecto para traballar a construción modular e a tridimensionalidade. Nestes enlaces tedes dúas propostas para levar a cabo: módulo I e módulo II


5. Módulos de cartón

A partir de pequeñas cajas que tengamos en la casa, –de medicinas, conservas, alimentos–, podemos darles la vuelta (para eliminar la imagen gráfica) y convertirlos en un material perfecto para trabajar la construcción modular y la tridimensionalidad. En estos enlaces tenéis dos propuestas para llevar a cabo: módulo I y módulo II


2776 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page