top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

A mancha simbólica/ La mancha simbólica

Humedécese o papel cunha brocha e, a continuación, deixamos caer unha pinga de tinta ou presionamos un pincel sobre a superficie. Desta forma, a tinta expándese en diferentes manchas dependendo da humidade do papel, a cantidade de tinta ou a presión. Unha vez seca a tinta, tratamos de transformar a mancha en figuras (animais, obxectos...) reais ou inventadas. Outras manchas pódense converter en escenarios, como veremos na proposta do diorama.


Prepacación do papel e expansión da tinta /Preparación del papel y expansión de la tinta

Transformación mancha de tinta en figurativa

Un aspecto importante é que esta proposta realízase en papeis de gran formato. Normalmente o alumnado non está afeito a estas dimensións e aos poucos vai incorporando o xesto e a expandirse máis no espazo, manexando todo o soporte papel desde o disfrute do medio, deixando de pensar en equivocarse ou «facelo mal», algo moi presente nas valoracións que fan sobre as súas propias producións.


As posibilidades de xogo e transformación desta proposta achéganos ao xogo simbólico infantil. O xogo simbólico, entre dous e seis anos, é un dos maiores instrumentos de aprendizaxe. Piaget refírese ao xogo simbólico como aquela actividade lúdica onde o neno simula situacións, obxectos e personaxes que se atopan ausentes no momento do xogo. Os futuros docentes deben tamén vivenciarlo para achegarse ao mundo do neno e tentar entender os seus procesos. 

A mancha simbólica


Se humedece el papel con una brocha y, a continuación, dejamos caer una gota de tinta o presionamos un pincel sobre la superficie. De esta forma, la tinta se expande en diferentes manchas dependiendo de la humedad del papel, la cantidad de tinta o la presión. Una vez seca la tinta, tratamos de transformar la mancha en figuras (animales, objetos...) reales o inventadas. Otras manchas se pueden convertir en escenarios como veremos en el diorama.


Un aspecto importante es que esta propuesta se realiza en papeles de gran formato. Normalmente el alumnado no está acostumbrado a estas dimensiones y poco a poco va incorporando el gesto y a expandirse más en el espacio, manejando todo el soporte papel desde el disfrute del medio, dejando de pensar en equivocarse o «hacerlo mal», algo muy presente en las valoraciones que hacen sobre sus propias producciones.


Las posibilidades de juego y transformación de esta propuesta nos acerca al juego simbólico infantil. El juego simbólico, entre dos y seis años, es uno de los mayores instrumentos de aprendizaje. Piaget se refiere al juego simbólico como aquella actividad lúdica donde el niño simula situaciones, objetos y personajes que se encuentran ausentes en el momento del juego. Los futuros docentes deben también vivenciarlo para acercarse al mundo del niño e intentar entender sus procesos.

381 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page