top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

A que lle chamamos Microproxectos? / ¿A qué le llamamos Microproyectos?

Actualizado: 3 feb 2022

Os nenos e nenas senten curiosidade polo mundo que os rodea. Cos microproxectos buscamos recuperar a curiosidade polo detalle, polo cotiá, polo nosa contorna. Por microproxectos, entendemos propostas que amplíen a curiosidade do neno nun pequeno ámbito da súa vida: como voa unha mosca?, como tecen as teas as arañas?, para que serven as cellas?….

Son actividades nas que os mestres e as mestras acompañan as crianzas, dándolle materiais, facendo preguntas, respetando os seus tempos e a súa diversidade, e non adiantándose a un resultado prefixado.


De forma xeral, o deseño dos nosos microproxectos constan de dúas fases:


- Asemblea inicial: onde se presenta un recurso (un conto, unha pregunta, unha imaxe, un obxecto, unha pequena excursión pola aula ou polo patio…) que dea lugar á motivación por unha temática ou aspecto da nosa contorna e que fomente actitudes de coidado ante a mesma.


- Facemos: deseño dunha serie propostas que partan da propia experiencia dos nenos e nenas, empregando técnicas de creación sinxelas (debuxo, colaxe, modelado, teatralización, construción...). O xogo, é parte fundamental dese proceso. 

¿A qué le llamamos Microproyectos?


Los niños y niñas sienten curiosidad por el mundo que les rodea. Con los microproyectos buscamos recuperar la curiosidad por el detalle, por lo cotidiano, por nuestro entorno. Por microproyectos, entendemos propuestas que amplíen la curiosidad de niños y niñas en un pequeño ámbito de su vida: ¿cómo vuela una mosca?, ¿cómo tejen las telas las arañas?, ¿para qué sirven las cejas?….

Son actividades en las que los maestros y las maestras acompañan las crianzas, dándole materiales, haciendo preguntas, respetando sus tiempos y su diversidad, y no adelantándose a un resultado prefijado.


De forma general, el diseño de nuestros microproyectos constan de dos fases:


- Asamblea inicial: donde se presenta un recurso (un cuento, una pregunta, una imagen, un objeto, una pequeña excursión por el aula o por el patio…) que dé lugar a la motivación por una temática o aspecto de nuestro entorno y que fomente actitudes de cuidado ante el mismo.


- Hacemos: diseño de una serie propuestas que partan de la propia experiencia de los niños y niñas, empleando técnicas de creación sencillas (dibujo, collage, modelado, teatralización, construcción...). El juego, es parte fundamental de ese proceso.

368 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page