top of page
  • escola imaxinada

Buracos / Agujeros

Expomos esta proposta mediante unha intervención sinxela no espazo: pechamos unha zona da aula con papel. Interésanos trasladar a idea de que con recursos fáciles, como un anaco de papel, pódese conseguir un espazo de intervención-acción sinxelo que permita xerar múltiples procesos creativos. Neste caso traballamos o concepto de buraco, que derivou despois en quen vive aí?

Lemos primeiro, en asemblea, un conto para introducir a proposta. Neste caso, Frederick de Leo Lionni (Kalandraka Editora). Xeráronse as preguntas: onde viven os ratos?, que outros animais viven en tobeiras?, como son por dentro?... Ao comezo, a acción deuse a través do grafismo, o debuxo con carboncillo, de forma que primeiro debuxaban os buracos e, no momento que cedeu o papel, o buraco volveuse físico.

Unha vez dentro empezaron a xurdir outros xogos, como debuxar animais. Non sabiamos se o relacionaban con estar debaixo da terra ou dentro dun muro, pero tampouco nos importou. Traspasar o buraco, para os nenos e nenas implicaba entrar noutro lugar, unha porta de entrada a un espazo que facía xurdir novas relacións e xogos.


 

Agujeros


Planteamos esta propuesta mediante una intervención sencilla en el espacio: cerramos una zona del aula con papel. Nos interesa trasladar la idea de que con recursos fáciles, como un trozo de papel, se puede conseguir un espacio de intervención-acción sencillo que permita generar múltiples procesos creativos. En este caso trabajamos el concepto de agujero, que derivó después en la propuesta "¿quién vive ahí?"

Leímos primero en asamblea un cuento para introducir la propuesta, en este caso, Frederick de Leo Lionni (Editorial Kalandraka). Se generaron las preguntas: ¿dónde viven los ratones?, ¿qué otros animales viven en madrigueras?, ¿cómo son por dentro?...

Al inicio, la acción se dio a través del grafismo, el dibujo con carboncillo, de forma que primero dibujaban los agujeros y, en el momento que cedió el papel, el agujero se volvió físico.

Una vez dentro empezaron a surgir otros juegos, como dibujar animales. No sabíamos si lo relacionaban con estar debajo de la tierra o dentro de un muro, pero tampoco nos importó. Traspasar el agujero, para los niños y niñas implicaba entrar en otro lugar, una puerta de entrada a un espacio que planteaba nuevas relaciones y juegos.


188 visualizaciones1 comentario
bottom of page