top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

As palabras do lugar / Las palabras del lugar

Actualizado: 25 ene 2022Vivimos nunha zona rural onde a identidade, as tradicións, a arquitectura, a paisaxe e a linguaxe esvaecen, absorbidos polos novos modelos neoliberais que importan o luxo e o exótico. Aínda que partimos dunha problemática local, esta situación repítese globalmente. Por poñer un exemplo, a Organización de Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (Unesco) creou un "atlas de linguas do mundo en perigo" que inclúe 2.465 linguas de todos os continentes.


Fronte a esta situación, reivindicamos o contexto próximo da infancia. Ángeles e Isabel Abelleira (2020) defenden unha didáctica de proximidade, en oposición a unha escola estandarizada e afastada dos intereses da infancia. Do mesmo xeito, defendemos un enfoque educativo que parte da realidade local e da comunidade. Algunhas autoras utilizan o termo pedagoxía do lugar, para referirse a un enfoque educativo construído a partir do contexto da persoa e baseado nos principios da sustentabilidade ambiental: empatía, colaboración, sentido de pertenza e coidados. Da mesma forma que debemos salvagardar a biodiversidade, debemos protexer a diversidade cultural.


Este proxecto xurdiu a partir do libro Bestiario Reggiano, unha colección de tarxetas con figuras, expresións dialectais e anécdotas do territorio de Reggio Emilia en Italia que permite mesturalas como un xogo.


O alumnado, profesorado en formación, levou a cabo unha investigación e procura de palabras nos seus contextos próximos, falando coas familias e as persoas maiores. A premisa era que a palabra fose usada no sitio e significativa para eles. Con esta idea tratamos de recuperar palabras, expresións ou significados desde a memoria colectiva, porque as situacións, as persoas ou os lugares onde se usaban foron desaparecendo.


Unha vez recollidas utilizouse un soporte ríxido de cartón cadrado para debuxalas. Nunha cara ilustrouse con tinta esa palabra (palabras que nomeaban obxectos, animais, ferramentas, expresións...) e no reverso escribíase a súa definición e significado.

Con esta proposta queriamos poñer en valor a tradición, a lingua, os oficios..., que son unha fonte de riqueza cultural e que debemos salvagardar. Expomos este libro-xogo como unha ferramenta para abordar os novos retos aos que nos enfrontamos e dos que somos testemuñas na nosa contorna, cunha alarmante perda de biodiversidade e patrimonio cultural. En contextos rurais cobran importancia as relacións interxeracionais que recuperan historias, memorias e identidades indispensables para crear formas de vivir respectuosas coa diversidade e o contexto.


 

Las palabras del lugar


Vivimos en una zona rural donde la identidad, las tradiciones, la arquitectura, el paisaje y el lenguaje se desvanecen, absorbidos por los nuevos modelos neoliberales que importan el lujo y lo exótico. Aunque partimos de una problemática local, esta situación se repite globalmente. Por poner un ejemplo, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) creó un "atlas de lenguas del mundo en peligro" que incluye 2.465 lenguas de todos los continentes.


Frente a esta situación, reivindicamos el contexto próximo de la infancia. Ángeles e Isabel Abelleira (2020) defienden una didáctica de proximidad, en oposición a una escuela estandarizada y alejada de los intereses de la infancia. De igual forma, defendemos un enfoque educativo que parte de la realidad local y de la comunidad. Algunas autoras utilizan el término pedagogía del lugar, para referirse a un enfoque educativo construido a partir del contexto de la persona y basado en los principios de la sostenibilidad ambiental: empatía, colaboración, sentido de pertenencia y cuidados. De la misma forma que debemos salvaguardar la biodiversidad, debemos proteger la diversidad cultural.


Este proyecto surgió a partir del libro Bestiario Reggiano, una colección de tarjetas con figuras, expresiones dialectales y anécdotas del territorio de Reggio Emilia en Italia que permite mezclarlas como un juego. Con esta idea tratamos de recuperar palabras, expresiones o significados desde la memoria colectiva, porque las situaciones, las personas, o los lugares donde se usaban fueron desapareciendo.


El alumnado llevó a cabo una investigación y búsqueda de palabras en sus contextos próximos, hablando con las familias y las personas mayores. La premisa era que la palabra fuera usada en el sitio y significativa para ellos.


Una vez recogidas se utilizó un soporte rígido de cartón cuadrado para dibujarlas. En una cara se ilustró con tinta esa palabra ( palabras que nombraban objetos, animales, herramientas, expresiones...) y en el reverso se escribía su definición y significado.

Con esta propuesta queríamos poner en valor la tradición, la lengua, los oficios..., que son una fuente de riqueza cultural y que debemos salvaguardar. Planteamos este libro-juego como una herramienta para abordar los nuevos retos a los que nos enfrentamos y de los que somos testigos en nuestro entorno, con una alarmante pérdida de biodiversidad y patrimonio cultural. En contextos rurales cobran importancia las relaciones intergeneracionales que recuperan historias, memorias e identidades indispensables para crear formas de vivir respetuosas con la diversidad y el contexto.

738 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page