top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Deseñar unha bolsa/ Diseñar una bolsa

Actualizado: 4 may 2022

A contaminación por plásticos é un dos meirandes problemas ambientais ao que nos enfrontamos. Nestes días de #euquedonacasa, unha proposta para facer entre todas as persoas da casa é deseñar as nosas bolsas para ir mercar e personalizalas, empregando materiais non contaminantes e reciclables. Ademáis, é importante darlle ao que facemos un sentido e un obxectivo real para que os nenos e nenas sintan que as súas creacións non son unicamente lúdicas, senón que teñen unha utilidade nas dinámicas que se establecen no fogar, aínda que as crianzas non poidan acompañar á compra ás persoas adultas.

Na entrada as bolsas da Natureza fixemos unha bolsa empregando teas a partir da súa experiencia vivida na fraga. Nesta ocasión, para a confección da bolsa empregamos como materiais cartón ou papel, que dobramos e grampamos, e corda.

Neste taller as bolsas realizáronse de forma inmediata, a partir dos dobrados e pregados de cartón que facían os nenos e as nenas, e que despois personalizaban con pinturas. Pero podemos tamén afondar en cuestións de deseño da forma da bolsa, facendo bosquexos previos que recollan outras ideas.

Como exemplo doutras posibilidades de investigación de formas amosamos as bolsas de papel tybek da deseñadora Saskia Díez, que foron galardoadas co Premio de Deseño no ano 2010 en Alemaña, e exploran novas posibilidades de uso dun material, en aparencia banal, ao mundo do deseño. 

Diseñar una bolsa

La contaminación por plásticos es uno de los mayores problemas ambientales a lo que nos enfrentamos. En estos días de #yoquedoencasa, una propuesta para hacer entre todas las personas de la casa es diseñar nuestras bolsas para ir a comprar y personalizarlas empleando materiales no contaminantes y reciclables. Además, es importante darle a lo que hacemos un sentido y un objetivo real para que los niños y niñas sientan que sus creaciones no son únicamente lúdicas, sino que tienen una utilidad en las dinámicas que se establecen en el hogar, aunque las crianzas no puedan acompañar a la compra a las personas adultas.

En la entrada las bolsas de la Naturaleza hicimos una bolsa empleando telas a partir de su experiencia vivida en el bosque. En esta ocasión, para la confección de la bolsa empleamos como materiales cartón o papel, que doblamos y grapamos, y cuerda.

En este taller las bolsas se realizaron de forma inmediata, a partir de los doblados y plegados de cartón que hacían los niños y las niñas y que después personalizaban con pinturas. Pero podemos también ahondar en cuestiones de diseño de la forma de la bolsa, haciendo bocetos previos que recojan otras ideas y propuestas.

Como ejemplo de otras posibilidades de investigación de formas mostramos las bolsas de papel tybek de la diseñadora Saskia Díez, que fueron galardonadas con el Premio de Diseño en el año 2010 en Alemania, y exploran nuevas posibilidades de un material, en apariencia banal, al mundo del diseño.451 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page