top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Dioramas de tinta

Actualizado: 8 jun 2020

Os dioramas son escenas que incorporan fondos e figuras (reais ou imaxinadas). Son moi coñecidos os do museo de Historia Natural de Nova York, que teñen máis de 100 anos e representan os ambientes naturais dos animais. Os dioramas poden servir tamén para contar poemas, historias, experiencias, e incorporar outros elementos como música ou iluminación. Con estas ideas levamos a cabo a construción, por grupos, dos mesmos a partir dos debuxos de tinta realizados cos nosos pinceis da natureza para a proposta da mancha simbólica.

Los dioramas son escenas que incorporan fondos y figuras (reales o imaginadas). Son muy conocidos los dioramas del museo de Historia Natural de Nueva York, que tienen más de 100 años y representan los ambientes naturales de los animales. Los dioramas pueden servir también para contar poemas, historias, experiencias, e incorporar otros elementos como música o iluminación. Con estas ideas llevamos a cabo la construcción, por grupos, de dioramas a partir de los dibujos de tinta realizados con nuestros pinceles de la naturaleza para la propuesta de la mancha simbólica.

Algúns debuxos convertíanse nos fondos, e noutros, as manchas de tinta transformábanse en figuras (animais, monstros, caras,...) que se recortaban e situaban na escena. Decidimos que os dioramas continuasen sendo en branco e negro (as cores do papel e a tinta) para que o alumnado se centráse no potencial simbólico da forma. Limitamos entón os materiais a ceras e tintas brancas na creación das figuras e non incluímos cores, para non disfrazar a forma inicial.

Algunos dibujos se convertían en los fondos, y en otros, las manchas de tinta se transformaban en figuras (animales, monstruos, caras,...) que se recortaban y situaban en la escena. Decidimos que los dioramas continuaran siendo en blanco y negro (los colores del papel y la tinta) para que el alumnado se centrara el potencial simbólico de la forma. Limitamos entonces los materiales a ceras y tintas blancas en la creación de las figuras y no incluimos colores, para no disfrazar la forma inicial.

Segundo ían construíndo a escena algúns elementos colgáronse con fíos. Finalizados os dioramas presentáronos á clase.

Según iban construyendo la escena algunos elementos se colgaron con hilos. Finalizados los dioramas los presentaron a la clase.478 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page