top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Decoramos a aula? / ¿Decoramos el aula?

Actualizado: 24 abr 2020

O verbo "decorar", definido como «adornar ou embelecer un lugar ou obxecto», enténdese, moitas veces, como un obxectivo da educación artística. Non obstante, a decoración é un concepto estático que implica permanencia, unha imposición das persoas adultas –xeralmente sen educar esteticamente–, que se centra no resultado e non no proceso.

Partindo de que a aula é un espacio de acción onde os procesos dos nenos e nenas teñen o protagonismo, as aulas non se decoran. Preferimos empregar os verbos personalizar, deseñar, ou coidar o espazo, sempre de forma flexible, como accións que rexistran as experiencias e producións do alumnado e, ao mesmo tempo, ofrezan estímulos de calidade que aviven a capacidade de observación e creación.


El verbo "decorar", definido como «adornar o embellecer un lugar u objeto», se entiende, muchas veces, como un objetivo de la educación artística. Sin embargo, la decoración es un concepto estático que implica permanencia, una imposición de las personas adultas –generalmente sin educar estéticamente–, que se centra en el resultado y no en el proceso.

Partiendo de que el aula es un espacio de acción donde los procesos de los niños y niñas tienen el protagonismo, las aulas no se decoran. Preferimos emplear los verbos personalizar, diseñar, o cuidar el espacio, siempre de forma flexible, como acciones que registran las experiencias y producciones del alumnado y, al mismo tiempo, ofrezcan estímulos de calidad que aviven la capacidad de observación y creación.

242 visualizaciones0 comentarios

Comentários


bottom of page