top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Kamishibai fantástico

As nosas compañeiras de Escola Imaxinada, Sofía Fernández Besteiro e Noemi Lodeiro, deseñaron e levaron a cabo este taller de Kamishibai nunha aula de infantil coa idea de traballar o álbum ilustrado e a literatura a través da creación dunha historia propia por medio da técnica da colaxe.

Na asemblea inicial introducimos o Kamishibai, unha técnica xaponesa para narrar contos en grupo e que consiste nun conxunto de láminas, tradicionalmente pintadas a man e inseridas nun teatrillo de tres portas que realiza a función de soporte. Este colócase cara aos espectadores, mentres se deslizan as láminas unha tras outra, á vez que se conta a historia. Para que os nenos e nenas comprendesen o seu funcionamento, realizamos a narración dun conto de creación propia a través de ilustracións sobre a vida de diferentes animais fantásticos; unha historia inspirada na proposta do animalario fantástico e as obras de Joan Fontcuberta e Hannah Höch.

Nuestras compañeras de Escola Imaxinada, Sofía Fernández Besteiro y Noemi Lodeiro, diseñaron y llevaron a cabo este taller de Kamishibai en un aula de infantil con la idea de trabajar el álbum ilustrado y la literatura a través de la creación de una historia propia por medio de la técnica del collage.

En la asamblea inicial introducimos el Kamishibai, una técnica japonesa para narrar cuentos en grupo y que consiste en un conjunto de láminas tradicionalmente pintadas a mano e insertadas en un teatrillo de tres puertas que realiza la función de soporte. Este se coloca hacia los espectadores, mientras se deslizan las láminas una tras otra, al tiempo que se cuenta la historia. Para que los niños y niñas comprendieran su funcionamiento, realizamos la narración de un cuento de creación propia a través de ilustraciones sobre la vida de diferentes animales fantásticos; una historia inspirada en la propuesta del animalario fantástico y las obras de Joan Fontcuberta y Hannah Höch.


Despois de narrar a historia dos animais fantásticos a través do Kamishibai, animamos aos nenos e nenas a ser os creadores da súa propia a través de diferentes útiles trazadores e soportes, tales como: papel cebola, cartolina, folios, recortes de fotografías de animais, rotuladores, ceras, témpera en barra, pinceis con tinta chinesa, pegamento... Dotar aos participantes de recortes de animais é unha maneira de favorecer que estes reinterpreten e imaxinen as formas, rompendo coas estruturas anatómicas tradicionais para crear distintos seres vivos e animais fantásticos que se distancien de fórmulas máis convencionais.

Durante a realización do taller puidemos observar diferentes modos de enfrontarse á colaxe. Mentres algúns dos nenos e nenas xuntaban elementos de distintos animais para crear os seus propios animais fantásticos, outros escollían algún recorte e completaban o animal ao que crían que pertencía. En xeral, o feito de escoller a técnica da colaxe como unha das principais para a creación dos personaxes, facilitou a diversidade de creacións.

Después de narrar la historia de los animales fantásticos a través del Kamishibai, animamos a los niños y niñas a ser los creadores de su propia historia a través de diferentes útiles trazadores y soportes, tales como: papel cebolla, cartulina, folios, recortes de fotografías de animales, rotuladores, ceras, témpera en barra, pinceles con tinta china, pegamento... Dotar a los participantes de recortes de animales es una manera de favorecer que estos reinterpreten e imaginen las formas, rompiendo con las estructuras anatómicas tradicionales para crear distintos seres vivos y animales fantásticos que se distancien de fórmulas más tradicionales.

Durante la realización del taller pudimos observar diferentes modos de enfrentarse al collage. Mientras algunos de los niños y niñas juntaban elementos de distintos animales para crear sus propios animales fantásticos, otros escogían algún recorte y completaban el animal al que creían que pertenecía. En general, el hecho de escoger la técnica del collage como una de las principales para la creación de los personajes, facilitó la diversidad de creaciones.Tras a creación dos personaxes, unha das participantes do taller solicitou crear a portada para a súa historia, unha idea que tamén foi seguida polo resto das súas compañeiras. Entre as portadas das producións artísticas e literarias, podíanse ler títulos como: “Os animais fantásticos”, “Os animais máis valentes”, “Os animais da selva americana” e “O can que non atopaba as súas chaves”. A continuación, tiveron a oportunidade de contar as súas historias de maneira voluntaria a través do Kamishibai: algúns profundaron máis sobre a súa historia, mentres que outros, mencionaron os nomes dos diferentes personaxes que inventaran.

Tras la creación de los personajes, una de las participantes del taller solicitó crear la portada para su historia, una idea que también fue seguida por el resto de sus compañeras. Entre las portadas de las producciones artísticas y literarias, se podían leer títulos como: “Los animales fantásticos”, “Los animales más valientes”, “Los animales de la selva americana” y “El perro que no encontraba sus llaves”. A continuación, tuvieron la oportunidad de contar sus historias de manera voluntaria a través del Kamishibai: algunos profundizaron más sobre su historia, mientras que otros, mencionaron los nombres de los diferentes personajes que habían inventado.


473 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page