top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O debuxo de texturas / El dibujo de texturas

Os nenos e nenas comprenden o mundo a través da exploración dos sentidos. Bruno Munari sinalaba que o sentido do tacto é moi importante porque completa as sensacións visuais e sonoras axudándonos a coñecer a nosa contorna. Con todo, é considerado pouco importante para as persoas adultas, cuxa educación estivo limitada á vista e o oído.


Con este punto de partida queremos incidir na educación do sentido do tacto con experiencias que permitisen aos nenos e nenas probar e descubrir a súa contorna. Deseñamos esta proposta de debuxo que explora o rexistro de texturas coa técnica de frottage e as súas posibilidades para construir narracións.


Durante o taller, ofréceselles aos nenos e nenas un campo de exploración –un papel mural branco que cobre a parede cunha gran variedade de texturas–, a partir do cal, a medida que se desenvolve a acción de fregar cun útil trazador –neste caso ceras de gran tamaño–, vaise improvisando un relato.


É importante fabricar unhas boas ferramentas de estampaxe, adecuadas á idade dos participantes, atractivas e ergonómicas para o seu uso, tendo en conta a dureza e a presión que poden exercer a esas idades. Para esta ocasión fabricáronse unhas ceras de gran tamaño, de distintas formas, derretindo restos de ceras como vimos na entrada das maxi-ceras.


É interesante observar que a historia fragmentada fomenta a improvisación a partir do elemento sorpresa que se descobre e xorde a modo de mosaico narrativo.


A continuación, aos nenos e nenas ofrécenselles distintos materiais con texturas: redes, cartolinas ranuradas, malla téxtil, las, fíos ou a propia cartolina, para realizar composicións texturadas que permitisen series de estampaxes e xerar as súas creacións a través do xogo. 

El dibujo de texturas


Los niños y niñas comprenden el mundo a través de la exploración de los sentidos. Bruno Munari señalaba que el sentido del tacto es muy importante porque completa las sensaciones visuales y sonoras y nos ayuda a conocer nuestro entorno. Sin embargo, es considerado poco importante para las personas adultas, cuya educación ha estado limitada a la vista y el oído.


Con este punto de partida queremos incidir en la educación del sentido del tacto con experiencias que permitan a los niños y niñas probar y descubrir su entorno. Diseñamos esta propuesta de dibujo que explora el registro de texturas con la técnica de frottage y sus posibilidades de construir narraciones.


Durante el taller, se les ofrece a los niños y niñas un campo de exploración –un papel mural blanco que cubre la pared con una gran variedad de texturas–, a partir del cual, a medida que se desarrolla la acción de frotar con un útil trazador –en este caso ceras de gran tamaño–, se va improvisando un relato.


Es importante fabricar unas buenas herramientas de estampación, adecuadas a la edad de los participantes, atractivas y ergonómicas para su uso, teniendo en cuenta la dureza y la presión que pueden ejercer a esas edades. Para esta ocasión se fabricaron unas ceras de gran tamaño, de distintas formas, derritiendo restos de cera scomo vimos en la entrada de las maxi-ceras.


Es interesante observar que la historia fragmentada fomenta la improvisación a partir del elemento sorpresa que se descubre y surge a modo de mosaico narrativo.


A continuación, a los niños y niñas se les ofrecen distintos materiales con texturas: redes, cartulinas ranuradas, malla textil, lanas, hilos o la propia cartulina, para realizar composiciones texturadas que permitieran series de estampaciones y generar sus creaciones a través del juego.701 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page