top of page
  • escola imaxinada

O debuxo de texturas / El dibujo de texturas

Actualizado: 8 jun 2020

Os nenos e nenas comprenden o mundo a través da exploración dos sentidos. Bruno Munari sinalaba que o sentido do tacto é moi importante porque completa as sensacións visuais e sonoras e axúdanos a coñecer a nosa contorna. Con todo, é considerado pouco relevante para as persoas adultas, normalmente cunha educación que estivo limitada á vista e ao oído. Para reverter esta situación, deseñamos unha proposta de debuxo que explora o rexistro de texturas –frottage– e a súa posibilidades de narración, incidindo na educación do sentido do tacto a partir de experiencias que permitan aos nenos e nenas probar e descubrir a súa contorna.

Los niños y niñas comprenden el mundo a través de la exploración de los sentidos. Bruno Munari señalaba que el sentido del tacto es muy importante porque completa las sensaciones visuales y sonoras y nos ayuda a conocer nuestro entorno. Sin embargo, es considerado poco relevante para las personas adultas, cuya educación ha estado limitada a la vista y el oído. Para revertir esta situación, diseñamos una propuesta de dibujo que explora el registro de texturas –frottage– y sus posibilidades de narración, incidiendo en la educación del sentido del tacto a partir de experiencias que permitan a los niños y niñas probar y descubrir su entorno.


Durante o taller, ofréceselles aos nenos e nenas un campo de exploración –un papel mural branco que cobre unha gran variedade de texturas que están pegadas á parede–, a partir do cal, a medida que se desenvolve a acción de fregar cun útil trazador –neste caso, ceras de gran tamaño–, vaise improvisando un relato.

Durante el taller, se les ofrece a los niños y niñas un campo de exploración –un papel mural blanco que cubre la pared con una gran variedad de texturas que están pegadas a la pared–, a partir del cual, a medida que se desarrolla la acción de frotar con un útil trazador –en este caso, ceras de gran tamaño–, se va improvisando un relato.É importante fabricar unhas boas ferramentas de estampaxe, adecuadas á idade dos participantes, atractivas e ergonómicas para o seu uso, tendo en conta a dureza e a presión que poden exercer a esas idades. Para esta ocasión, fabricáronse unhas ceras de gran tamaño, de distintas formas, derretendo restos de ceras. É interesante observar que a historia fragmentada fomenta a improvisación, a partir do elemento sorpresa que se descobre e xorde a modo de mosaico narrativo.

Es importante fabricar unas buenas herramientas de estampación, adecuadas a la edad de los participantes, atractivas y ergonómicas para su uso, teniendo en cuenta la dureza y la presión que pueden ejercer a esas edades. Para esta ocasión, se fabricaron unas ceras de gran tamaño, de distintas formas, derritiendo restos de ceras. Es interesante observar que la historia fragmentada fomenta la improvisación, a partir del elemento sorpresa que se descubre y surge a modo de mosaico narrativo.

A continuación, aos nenos e nenas ofrécenselles distintos materiais con texturas: redes, cartolinas rañuradas, malla téxtil, las, fíos ou a propia cartolina, para realizar composicións texturadas que permitan series de estampaxes e xerar as súas creacións a través do xogo.

A continuación, a los niños y niñas se les ofrecen distintos materiales con texturas: redes, cartulinas ranuradas, malla textil, lanas, hilos o la propia cartulina, para realizar composiciones texturadas que permitan series de estampaciones y generar sus creaciones a través del juego.

280 visualizaciones0 comentarios
bottom of page