top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O módulo II/ El módulo II

Actualizado: 3 feb 2022


Esta variación da proposta do módulo céntrase en aspectos figurativos. Partimos de elementos modulares -pequenas caixas de cartón de produtos cotiáns como pasta de dentes, conservas ou medicamentos dadas a volta para que desapareza a imaxe publicitaria-.

O alumnado familiarízase primeiro coa construción modular e proxecta, mediante o debuxo, diferentes figuras (animais, edificios, medios de transporte...) conformados a partires da unión e repetición de diferentes módulos.


Esta variación de la propuesta del módulo se centra en aspectos figurativos.Partimos de elementos modulares -pequeñas cajas de cartón de productos cotidianos como pasta de dientes, conservas o medicamentos dadas la vuelta para que desaparezca la imagen publicitaria-.

El alumnado se familiariza primero con la construcción modular y proyecta, mediante el dibujo, diferentes figuras (animales, edificios, medios de transporte...) conformados a partir de la unión y repetición de diferentes módulos.


A continuación constrúen as súas propias figuras, a partires dos seus bosquexos, unindo as caixas e píntanas con témperas. Preténdese potenciar a creación dun imaxinario persoal e favorecer o xogo de construción desde unha continua exploración de posibilidades.


A continuación construyen sus propias figuras, a partir de sus bocetos, uniendo las cajas y las pintan con témperas. Se pretende potenciar la creación de un imaginario personal y favorecer el juego de construcción desde una continua exploración de posibilidades.
168 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page