• escola imaxinada

O movemento do bosque / El movimiento del bosque

Na entrada anterior falabamos da importancia dunha educación artística comprometida coas problemáticas do noso entorno, neste caso a perda de biodiversidade.

A través desta serie de propostas de debuxo incidimos en dúas cuestións en relación coa biodiversidade: valorar o bosque como un espazo que compartimos con outros seres vivos e tomar consciencia de que a nosa interacción co entorno sempre produce unha marca, que moitas veces pasa desapercibida e é irreversible.

Coa primeira proposta tratamos de establecer relacións de coidado fomentando que a nosa pegada na contorna sexa o máis respectuosa posible. Para iso, tomamos como referencia a obra do artista Richard Long, A Line Made by Walking (1967) resultado do camiñar do autor cara a adiante e cara atrás sobre a herba ata que a marca do seu paso se fai visible. A obra de Long, revela a superficie da terra como un campo de traballo artístico que pode ser marcado polo corpo e, ao mesmo tempo, o corpo descóbrese como instrumento de debuxo que deixa unha pegada sobre a paisaxe.

Richard Long, A Line Made by Walking (1967)

Sinalamos un roteiro cunha corda sobre o cal os nenos e nenas camiñan e corren simulando o movemento dos animais que habitan o bosque, para despois observar a marca deixada polos nosos propios movementos. Invitamos así a pensar que animais viven nese bosque e a imaxinar como son e como e cando se moven.


Traballamos a continuación o movemento da natureza a través do corpo. En asemblea, os nenos e nenas compartiron as súas hipóteses sobre como se movían os diferentes animais e árbores no bosque, representándoos co seu movemento corporal. Posteriormente, estes movementos transferíronse ao papel, debuxándoos con carboncillo sobre papeis de gran formato. Os lenzos que utilizamos para o debuxo son pancartas brancas que instalamos entre as árbores do bosque. O carboncillo é un medio que permite traballar en grandes superficies, potenciando a relación entre o debuxo e o noso corpo, entre o pensamento e a acción inmediata.


As accións presentadas leváronse a cabo en espazos naturais, co obxectivo de fomentar procesos creativos que proxectan o concepto de movemento e grafismo, desde o noso corpo –xestos e accións–, cara á nosa contorna, fomentando actitudes de respecto e coidado. Pero tamén, se non contamos con eses espazos naturais, sempre podemos levalas a cabo partindo dun conto, dun recordo ou de calquera elemento motivador que nos faga compartir as nosas experiencias do que é un bosque e imaxinar que, nese momento, estamos nel.

EL MOVIMIENTO DEL BOSQUE


En la entrada anterior hablábamos de la importancia de una educación artística comprometida con las problemáticas de nuestro entorno, en este caso la pérdida de biodiversidad.

A través de esta serie de propuestas de dibujo incidimos en dos cuestiones en relación con la biodiversidad: valorar el bosque como un espacio que compartimos con otros seres vivos y tomar conciencia de que nuestra interacción con el entorno siempre produce una marca, que muchas veces pasa desapercibida y es irreversible.

Con la primera propuesta, tratamos de establecer relaciones de cuidado fomentando que nuestra huella en el entorno sea la más respetuosa posible. Para eso, tomamos como referencia la obra del artista Richard Long, A Line Made by Walking (1967) resultado del caminar del autor hacia adelante y hacia atrás sobre la hierba hasta que la marca de su paso se hace visible. La obra de Long, revela la superficie de la tierra como un campo de trabajo artístico que puede ser marcado por el cuerpo y, al mismo tiempo, el cuerpo se descubre como instrumento de dibujo que deja una huella sobre el paisaje.

Richard Long, A Line Made by Walking (1967)

Señalamos una ruta con una cuerda sobre la cuál los niños y niñas caminan y corren, simulando el movimiento de los animales que habitan el bosque, para después observar la marca dejada por nuestros propios movimientos. Invitamos así a pensar que animales viven en ese bosque y a imaginar, cómo son y cómo y cuándo se mueven.


Trabajamos a continuación el movimiento de la naturaleza a través del cuerpo. En asamblea, los niños y niñas compartieron sus hipótesis sobre cómo se movían los diferentes animales y árboles en el bosque, representándolos con su movimiento corporal. Posteriormente, estos movimientos se transfirieron al papel, dibujándolos con carboncillo sobre papeles de gran formato. Los lienzos que utilizamos para el dibujo son pancartas blancas que instalamos entre los árboles del bosque. El carboncillo es un medio que permite trabajar sobre grandes superficies, potenciando la relación entre el dibujo y nuestro cuerpo, entre el pensamiento y la acción inmediata.

Las acciones presentadas se llevaron a cabo en espacios naturales, con el objetivo de fomentar procesos creativos que proyectan el concepto de movimiento y grafismo desde nuestro cuerpo –gestos y acciones–, hacia nuestra entorno, fomentando actitudes de respeto y cuidado. Pero también, si no contamos con esos espacios naturales, siempre podemos partir de un cuento, de un recuerdo o de un elemento motivador que nos haga compartir nuestras experiencias de lo que es un bosque para nosotros e imaginar que, en ese momento, estamos en él.


168 vistas0 comentarios