top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O pincel da natureza/ El pincel de la naturaleza

Actualizado: 14 nov 2020

É importante crear as nosas ferramentas de traballo e explorar as súas posibilidades. Nesta proposta creamos os nosos pinceis a partir de elementos naturais. Empregamos paus para o mango e, para as cerdas (pelo): follas, cordas, la natural, plumas, pelo de animais, -neste caso dos nosos cans- e incluso os propios paus (se se golpean repetidamente por unha das súas puntas, acaban abrindo en pequenas fibras que tamén poden funcionar como os pelos dun pincel).

Es importante crear nuestras herramientas de trabajo y explorar sus posibilidades. En esta propuesta creamos nuestros pinceles a partir de elementos naturales. Empleamos palos para el mango y, para las cerdas (pelo): hojas, cuerdas, lana natural, plumas, pelo de animales -en este caso de nuestros perros- e incluso los propios palos (si se golpean repetidamente por una de sus puntas, acaban abriendo en pequeñas fibras que también pueden funcionar como los pelos de un pincel).


A unión dos pelos ao mango pode facerse de diversas maneiras. Unha delas é cortes en cruz no pau de tal forma que se poida introducir unha pequena parte do material e, a continuación, apertalo con fío

La unión de los pelos al mango puede hacerse de diversas maneras. Una de ellas es en cortes en cruz en el palo de tal forma que se pueda introducir una pequeña parte del material y, a continuación, apretarlo con hilo.

A continuación probamos o seu trazo sobre unha superficie de papel.

A continuación probamos su trazo sobre una superficie de papel.


Exploramos, finalmente, as súas posibilidades en superficies de distintos tamaños, realizando as nosas composicións, individuais ou en grupo. Outras posibilidades de exploración dos nosos pinceis da natureza podemos atopalas na proposta da mancha simbólica.

Exploramos, finalmente, sus posibilidades en superficies de distintos tamaños, realizando nuestras composiciones, individuales o en grupo. Otras posibilidades de exploración de nuestros pinceles de la naturaleza podemos encontrarlas en la propuesta de la mancha simbólica789 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page