top of page
  • escola imaxinada

Quen vive aquí? / ¿Quién vive aquí?

Na proposta Buracos partiamos da transformación dun espazo con papel para crear un lugar de acción que xeraba novas relacións e xogos, algúns dos cales derivaron na pregunta quen vive aquí?

Nesta proposta quixemos desenvolver esta cuestión. Inicialmente, lemos o conto de Frederick, e formulamos a pregunta de quen poderían ser os habitantes do noso espazo. Nesta ocasión, queriamos incidir na creación desde a construción de formas e volumes (e non unicamente desde o grafismo) e introducimos como materiais anacos de papel e grampas e, posteriormente, cinta de pintor para que creasen os seus animais.


Como eran técnicas que descoñecían, a forma de iniciar a proposta exponse desde a dinámica do taller e do xogo seguindo o principio didáctico de Bruno Munari: non dicir que facer, senón como facelo, onde as técnicas e as regras transmítense sen explicacións. A través de exemplos visibles, con accións-xogo moi perceptibles, ensínase como se fai. Apréndese xogando.

Unha vez que os nenos e nenas están centrados na acción, empezan a desenvolver os seus propios procesos creativos: uns utilizan as grampas conformando o seu animal en diferentes partes, outros poñen atención no engurrado do papel, creando volumes coas dobreces etc. A continuación, tamén introducimos o carboncillo por se queren engadirlle un elemento gráfico á súa creación.Finalmente presentamos e compartimos as nosas creacións cos demais.


 

¿Quién vive aquí?


En la propuesta Agujeros, partíamos de la transformación de un espacio con papel para crear un lugar de acción que generaba nuevas relaciones y juegos, algunos de los cuales derivaron en la pregunta ¿quién vive aquí?

En esta propuesta queríamos desarrollar esta cuestión. Inicialmente, leímos el cuento de Frederick, y formulamos la pregunta de quiénes podrían ser los habitantes de nuestro espacio. En esta ocasión, queríamos incidir en la creación desde la construcción de formas y volúmenes (y no únicamente desde el grafismo) e introducimos como materiales trozos de papel y grapas y, posteriormente, cinta de pintor para que crearan sus animales.


Como eran técnicas que desconocían, la forma de iniciar la propuesta se plantea desde la dinámica del taller y del juego siguiendo el principio didáctico de Bruno Munari: no decir qué hacer, sino cómo hacerlo, en donde las técnicas y reglas se transmiten sin explicaciones. A través de ejemplos visibles, con acciones-juego muy perceptibles, se enseña cómo se hace. Se aprende jugando.

Una vez que los niños y niñas se centran en la acción, empiezan a desarrollar sus propios procesos creativos: unos utilizan las grapas conformando su animal en diferentes partes, otros ponen atención en el arrugado del papel, creando volúmenes con las dobleces, etc. Entonces, también introducimos el carboncillo por si quieren añadirle un elemento gráfico a su creación.Finalmente presentamos y compartimos nuestras creaciones con los demás.


165 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page