top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Recursos: La maleta

Actualizado: 5 jun 2023


Na actualidade, o número de persoas que vive nun país distinto do seu país natal é maior que nunca. Aínda que moitas persoas migran por elección, moitas outras migran por necesidade. Segundo o ACNUR, o número de persoas desprazadas pola forza en todo o mundo era, a finais de 2019, de 79,5 millóns.


A pesar diso, os discursos de odio contra as persoas migrantes seguen en aumento influídos pola axenda mediática e política actual. Estes discursos exclúen a tolerancia e a solidariedade cara ás persoas migrantes e son recoñecidos como un problema para a integración e o respecto á diversidade social.


Un álbum ilustrado que nos pode axudar a traballar a empatía e a solidariedade cara ás persoas migrantes é A Maleta de Chris Naylor- Ballesteros (editorial A Galera): un fermoso conto sobre a aceptación e o coidado, cheo de tenrura e humanidade.


A historia expón temas complexos de forma moi sinxela. Cando un día un estraño animal chega con só unha maleta, todo o mundo empeza a facerse preguntas: Por que está aquí? De onde vén? E, sobre todo, que leva na maleta?


Fermosamente ilustrado e cun final que nos fai reflexionar sobra a importancia de acoller e vivir en comunidade, a maleta resulta ser un lugar de encontro no que podemos recoñecer as feridas que todos levamos dentro: as cicatrices do pasado, as ausencias, as tristezas ou as perdas que deixan marca na nosa pel. Como nos lembra o filósofo Joan-Carles Mèlich "só a caricia fará soportables as feridas; porque só a caricia fará soportable a vida".


Un conto para poñernos no lugar do outro, acollelo e aloumiñalo. Un conto, en fin, para recuperar aquilo que nos fai humanos. 

Recursos: La maleta


En la actualidad, el número de personas que vive en un país distinto de su país natal es mayor que nunca. Si bien muchas personas migran por elección, muchas otras migran por necesidad. Según el ACNUR, el número de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo era de 79,5 millones a finales de 2019.


A pesar de eso, los discursos de odio contra las personas migrantes siguen en aumento influidos por la agenda mediática y política actual. Estos discursos excluyen la tolerancia y la solidaridad hacia las personas migrantes y son reconocidos como un problema para la integración y el respeto a la diversidad social.


Un álbum ilustrado que nos puede ayudar a trabajar la empatía y la solidaridad hacia las personas migrantes es La Maleta de Chris Naylor- Ballesteros (editorial La Galera): un hermoso cuento sobre la aceptación y el cuidado, lleno de ternura y humanidad.


La historia plantea temas complejos de forma muy sencilla. Cuando un día un extraño animal llega, con solo una maleta, todo el mundo empieza a hacerse preguntas: ¿Por qué está aquí? ¿De dónde viene? Y, sobre todo ¿qué lleva en la maleta?


Magníficamente ilustrado y con un final que nos hace reflexionar sobra la importancia de acoger y vivir en comunidad, la maleta resulta ser un lugar de encuentro en el que podemos reconocer las heridas que todos llevamos dentro: las cicatrices del pasado, las ausencias, las tristezas o las pérdidas que dejan marca en nuestra piel. Y como nos recuerda el filósofo Joan-Carles Mèlich "solo la caricia hará soportables las heridas; porque solo la caricia hará soportable la vida".


Un cuento para ponernos en el lugar del otro y acogerlo. Un cuento, en fin, para recuperar aquello que nos hace humanos.

375 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page