top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Referentes: Francis Keré


En Gando, unha pequena aldea de Burkina Faso, a escola era escura e calurosa e as clases estaban ateigadas. A xente tiña que facer e refacer as súas casas debido á destrución provocada pola intensa época de choivas. Estas realidades espertaron nun mozo Francis Kéré a vontade de cambiar as cousas na súa cidade natal.

En Gando, una pequeña aldea de Burkina Faso, la escuela era oscura y calurosa y las clases estaban abarrotadas. La gente debía hacer y rehacer sus casas debido a la destrucción que provocaba la intensa época de lluvias. Estas realidades despertaron en un joven Francis Kéré la voluntad de cambiar las cosas en su aldea natal.


Despois de estudar en Ouagadougou, Francis Keré recibiu unha bolsa para ser carpinteiro en Alemaña, onde acabou licenciándose en arquitectura e enxeñería. Pero a súa mente aínda estaba posta na súas raices, despois de todo, en Burkina Faso a idea do regreso é moi importante e constitúe a columna vertebral de moitas comunidades. Por iso, en paralelo aos seus estudos, creou a Fundación Kéré para financiar a construción da escola elemental Gando, que recibiu o premio Aga Khan de 2004 por combinar a excelencia estética e o compromiso ético.

Tras estudiar en Uagadugú, Francis Keré recibió una beca para ser carpintero en Alemania, donde acabó graduándose en arquitectura e ingeniería. Pero su mente seguía puesta en sus raíces, al fin y al cabo, en Burkina Faso la idea del retorno es muy importante y constituye la espina dorsal de muchas comunidades. Por eso, en paralelo a sus estudios, creó la Kéré Foundation para financiar la construcción de la Escuela Primaria de Gando, que recibió el premio Aga Khan 2004 por combinar excelencia estética y compromiso ético.


Neste proxecto Kére empregou materiais locais, técnicas tradicionais e implicou á xente da aldea na construción da escola, en todas as fases do proxecto. Este brillante xeito de facer cousas que combina sustentabilidade, adaptación ao medio ambiente, identidade cultural e sabedoría popular á perfección, é a base da arquitectura vernácula e tamén o principio que rexe Kéré Architecture, o seu estudo en Berlín, fundado en 2005, que axudou construír en Gando, ademais, unha biblioteca e outros centros educativos.

En este proyecto Kére utilizó materiales locales, técnicas tradicionales e implicó a la gente de la aldea en la construcción de la escuela, en todas las fases del proyecto. Esta brillante manera de hacer las cosas que conjuga sostenibilidad, adaptación al medio, identidad cultural y sabiduría popular a la perfección, es la base de la arquitectura vernácula y también el principio que rige Kéré Architecture, su estudio en Berlín fundado en 2005 que ha ayudado a construir en Gando, además, una biblioteca y otros centros educativos.


O tellado dalgúns dos seus edificios están construídos con potas de barro propias da zona. O barro permite refrixerar as estancias interiores creando ambientes confortables.

El tejado de algunos de sus edificioes están construido con ollas de barro propias de la zona. El barro permite refrigerar las estancias interiores creando ambientes confortables.


Ese compromiso coa comunidade e este facer sustentable é un referente necesario á hora de construír e deseñar espazos escolares de calidade. Como docentes, ampliar os nosos referentes en arquitectura permítenos esixir ás institucións espazos de calidade respectuosos co noso entorno.

Ese compromiso con la comunidad y este hacer sostenible es un referente necesario a la hora de construir y diseñar espacios escolares de calidad. Como docentes ampliar nuestros referentes en arquitectura nos permite demandar a las instituciones espacios de calidad y respetuosos con nuestro entorno.

126 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page