top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Referentes: "Modellen" de Palle Nielsen

Actualizado: 1 dic 2022

Unha experiencia museística para a infancia de gran relevancia en Europa foi a exposición Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle (Modelo. Un modelo para unha sociedade cualitativa), no Moderna Museet de Estocolmo. Esta exposición foi organizada en 1968 polo artista danés Palle Nielsen, especializado na concepción de parques infantís, e en cuxo montaxe colaboraron tres activistas pacifistas contrarios á guerra de Vietnam.


Unha das máis importantes achegas da mostra foi situar a acción da infancia no centro da institución, ofrecendo, durante as tres semanas que durou, un gran espazo de xogo. Dispuxéronse materiais e ferramentas como estadas, goma escuma, pinturas, música, disfraces e mesmo máscaras de líderes mundiais, conformando un lugar que convidaba a realizar xogos e exercicios físicos sen o control das persoas adultas. O papel da infancia na exposición pode resumirse neste parágrafo: “Nin clase social desprotexida nin público incapaz de tomar as súas propias decisións, os nenos e nenas deixaron de ser, aínda que fora por un breve tempo, receptores pasivos de mensaxes publicitarias. Convertéronse, máis ben, en axentes con identidade propia que podían cuestionar a suposta autoridade dos adultos”.


A instalación bebía dos espazos alternativos –como as comunas– para pensar a infancia como unha responsabilidade colectiva, rompendo e cuestionando as convencións e estruturas institucionais, autoritarias e comerciais establecidas.


Aínda que a exposición foi un éxito de público e as imaxes, aínda hoxe, transmiten unha enorme enerxía, a experiencia nunca se repetiu. Modellen, quería darlle á infancia espazo e tempo para experimentar a través do xogo e, desta forma, pensar e transformar a sociedade desde a creación colectiva; cara ao que Palle Nielsen chamaba un "modelo de sociedade cualitativa". Para iso, dicía, debemos empezar a traballar con nós mesmos: vivindo en colectividade e establecendo relacións humanas mediante as nosas accións cotiás no marco da sociedade. Soamente entón comezará o verdadeiro cambio. 

Referentes: "Modellen" de Palle Nielsen


Una experiencia museística para la infancia de gran relevancia en Europa fue la exposición Modellen. En modell för ett kvalitativt samhälle (Modelo. Un modelo para una sociedad cualitativa), en el Moderna Museet de Estocolmo. Esta exposición fue organizada en 1968 por el artista danés Palle Nielsen, especializado en la concepción de parques infantiles, y en cuyo montaje colaboraron tres activistas pacifistas contrarios a la guerra de Vietnam.


Una de las más importantes aportaciones de la muestra fue situar la acción de la infancia en el centro de la institución, ofreciendo, durante las tres semanas que duró, un gran espacio de juego. Se dispusieron materiales y herramientas como andamios, goma espuma, pinturas, música, disfraces e incluso máscaras de los lideres mundiales, conformando un lugar que invitaba a realizar juegos y ejercicios físicos sin el control de las personas adultas. El papel de la infancia en la exposición, puede resumirse en este párrafo: “Ni clase social desprotegida ni público incapaz de tomar sus propias decisiones, los niños y niñas dejaron de ser, aunque sea por un breve tiempo, receptores pasivos de mensajes publicitarios. Se convirtieron, más bien, en agentes con identidad propia que podían cuestionar la supuesta autoridad de los adultos”.


La instalación bebía de los espacios alternativos –como las comunas– para pensar la infancia como una responsabilidad colectiva, rompiendo y cuestionando las convenciones y estructuras institucionales, autoritarias y comerciales establecidas.


Aunque la exposición fue un éxito de público y las imágenes, a día de hoy siguen transmitiendo una enorme energía, la experiencia nunca se repitió. Modellen, quería darle a la infancia espacio y tiempo para experimentar a través del juego y, de esta forma, pensar y transformar la sociedad desde la creación colectiva, hacia lo que Palle Nielsen llamaba un "modelo de sociedad cualitativa". Para eso, decía, debemos empezar a trabajar con nosotros mismos: viviendo en colectividad y estableciendo relaciones humanas mediante nuestras acciones cotidianas en el marco de la sociedad. Solamente entonces comenzará el verdadero cambio.360 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page