Educar a través da arte Kalandraka
9788412279603.jpg
9788412279603.jpg
Dibuixar el món

DIBUIXAR EL MÓN

JUGAR, CREAR, COMPARTIR

 

Editorial Rosa Sensat

Colección: Premio Marta Mata de Pedagogía

Idioma: catalán

dibuixar el món
premi.png

 CAT: El llibre recull les propostes de dibuix, fruit de la nostra investigació artística, dutes a terme amb nens i nenes d’infantil i primària en col·laboració amb escoles, famílies i col·lectius interessats en metodologies actives. S’agrupen en quatre apartats: tornar a dibuixar (pen­ sades perquè les persones adultes que treballen amb la infància recuperin el dibuix), narrar dibuixant (experiències on conviuen paraules i imatges), jugar dibuixant (dibuix a través del joc) i conscienciar dibuixant (dibuix ac­ tivista). Totes comparteixen una sèrie de característiques: incidir en la idea de procés, és a dir, descobrir maneres de fer obertes que no busquen un únic resultat; experimentar amb diferents materials, tècniques i llenguatges artístics; afavorir la creació d’un imaginari i un estil personals per allunyar­se de respostes estereotipades, i educar el sentit estètic.

 

GL: O libro recolle as propostas de debuxo resultantes da nosa investigación artística realizada con nenos e nenas de infantil e primaria en colaboración con escolas, familias e grupos interesados ​​en metodoloxías activas. Agrupanse en catro seccións: voltar a debuxar (pensadas para que as persoas adutlas  traballan coa infancia recuperen o debuxo), contar debuxando (experiencias onde conviven palabras e imaxes), xogando debuxando (debuxo a través do xogo) e concienciar debuxando (debuxo activista) . Todas elas comparten unha serie de características: incidir na idea de proceso, é dicir, descubrir formas de facer abertas que non buscan un único resultado; experimentar con diferentes materiais artísticos, técnicas e linguaxes; favorecer a creación dun estilo imaxinario e persoal, afastándose das respostas estereotipadas; e educar o sentido estético.

ES: El libro recoge las propuestas de dibujo fruto de nuestra investigación artística llevadas a cabo con niños y niñas de infantil y primaria en colaboración con escuelas, familias y colectivos interesados en metodologías activas. Se agrupan en cuatro apartados: volver a dibujar (pensadas para que las personas adultas que trabajan con la infancia recuperen el dibujo), contar dibujando (experiencias donde conviven palabras e imágenes), jugar dibujando (dibujo a través del juego) y concienciar dibujando (dibujo activista). Todas ellas comparten una serie de características: incidir en la idea de proceso, es decir, descubrir formas de hacer abiertas que no buscan un único resultado; experimentar con diferentes materiales, técnicas y lenguajes artísticos; favorecer la creación de un imaginario y estilo personal apartándose de respuestas estereotipadas; y educar el sentido estético.

Educar a través da arte Kalandraka
Educar a través da arte. Cara a unha escola imaxinada

EDUCAR A TRAVÉS

DA ARTE

CARA A UNHA ESCOLA IMAXINADA

 

Editorial: Kalandraka

Colección: Biblioteca de Pedagoxía

Idioma: galego

Educar a través da arte. Cara a unha escola imaxinada
educacompostela.png
Gala.png

GL: Este libro, centrado na formación docente a través das artes, pretende achegar a creación artística ás escolas.  Educar a través da arte: cara a unha escola imaxinada xurdiu como resposta a unha realidade que nos afectaba desde o noso dobre ámbito como artistas e formadores: a forte presenza no ámbito escolar de metodoloxías que inhiben a creatividade e o desenvolvemento persoal, especialmente na área das artes plásticas. Unha área que, nas etapas de infantil e primaria, carece de especialistas, o que dificulta a entrada de metodoloxías activas, baseadas en procesos creativos.

ES: Este libro, centrado en la formación docente a través de las artes, pretende acercar la creación artística a las escuelas. 

Educar a través del arte: hacia una escuela imaginada surgió como respuesta a una realidad que nos afectaba desde nuestro doble ámbito como artistas y formadores: la fuerte presencia en el ámbito escolar de metodologías que inhiben la creatividad y el desarrollo personal, especialmente en el área de las artes plásticas. Un área que, en las etapas de infantil y primaria, carece de especialistas, lo que dificulta la entrada de metodologías activas, basadas en procesos creativos.