top of page
1M2A0572b.jpg
1M2A0586.jpg
IMG_4114.jpg
1M2A0234.jpg

O LUGAR DO CAOS/

O lugar do caos é un proxecto que crea escenarios de acción para a infancia que contrarresten os currículos neoliberais que inhiben a súa creatividade. Estes escenarios queren dar “voz” aos nenos e nenas participantes ao recoñecelos como seres competentes e eus políticos cuxas creacións, accións, opinións e decisións teñen valor.

Joseph Beuys, baseándose na súa experiencia como artista, propón un modelo de proceso creativo que destaca as fases do proceso de creación en si mesmo. Estas fases son tres e denomínaas: caos, movemento e forma. A fase do caos ten que ver coa capacidade de enfrontarse a situacións de incerteza ou risco, onde nin o concepto nin a forma son claros. Esta fase é imprescindible para que xurdan novas estruturas, experiencias e perspectivas. Sen o caos non é posible explorar máis aló do coñecido e o familiar. O movemento é a fase do proceso creativo que vai do caos á forma e esixe certas capacidades que se van interiorizando a través do facer.

 

A creatividade ha de ser sustentada nun tipo de ambiente propio. A nosa achega para este proxecto –resultado da nosa investigación en procesos creativos coa infancia–, parte desta idea do lugar do caos entendido como un ambiente que permite a investigación con formas, materiais ou conceptos, deconstruíndo as estruturas establecidas e normalizadas no ámbito escolar e noutras institucións sociais e culturais. Isto implica entender o caos como un mecanismo que permite vivenciar a incerteza e o estraño como fases imprescindibles para que xurdan novas experiencias e perspectivas.

--------------------------------

El lugar del caos es un proyecto que crea escenarios de acción para la infancia que contrarresten los currículos neoliberales que inhiben su creatividad. Estos escenarios quieren dar “voz” a los niños y niñas participantes al reconocerlos como seres competentes y yoes políticos cuyas creaciones, acciones, opiniones y decisiones tienen valor.

Joseph Beuys, basándose en su experiencia como artista, propone un modelo de proceso creativo que destaca las fases del proceso de creación en sí mismo. Estas fases son tres y las denomina: caos, movimiento y forma. La fase del caos tiene que ver con la capacidad de enfrentarse a situaciones de incertidumbre o riesgo, donde ni el concepto ni la forma son claros. Esta fase es imprescindible para que surjan nuevas estructuras, experiencias y perspectivas. Sin el caos no es posible explorar más allá de lo conocido y lo familiar. El movimiento es la fase del proceso creativo que va del caos a la forma y exige ciertas capacidades que se van interiorizando a través del hacer.

 

La creatividad ha de ser sustentada en un tipo de ambiente propio. Nuestra aportación para este proyecto –resultado de nuestra investigación en procesos creativos con la infancia–, parte de esta idea del lugar del caos entendido como un ambiente que permite la investigación con formas, materiales o conceptos, deconstruyendo las estructuras establecidas y normalizadas en el ámbito escolar y en otras instituciones sociales y culturales. Esto implica entender el caos como un mecanismo que permite vivenciar la incertidumbre y lo extraño como fases imprescindibles para que surjan nuevas experiencias y perspectivas.

IMG_3999.jpg
bottom of page