top of page
1M2A0572b.jpg
logos_combi_RA 4.png
1M2A0586.jpg
IMG_4114.jpg

O LUGAR DO CAOS/

O lugar do caos é un proxecto que crea escenarios de acción para a infancia. Estes escenarios queren dar “voz” aos nenos e nenas participantes ao recoñecelos como seres competentes e eus políticos cuxas creacións, accións, opinións e decisións teñen valor.

A creatividade ha de ser sustentada nun tipo de ambiente propio. A nosa achega para este proxecto –resultado da nosa investigación en procesos creativos coa infancia–, parte desta idea do lugar do caos entendido como un ambiente que permite a investigación con formas, materiais ou conceptos, deconstruíndo as estruturas establecidas e normalizadas no ámbito escolar e noutras institucións sociais e culturais. Isto implica entender o caos como un mecanismo que permite vivenciar a incerteza e o estraño como fases imprescindibles para que xurdan novas experiencias e perspectivas.

--------------------------------

EL LUGAR DEL CAOS/

 

El lugar del caos es un proyecto que crea escenarios de acción para la infancia. Estos escenarios quieren dar “voz” a los niños y niñas participantes al reconocerlos como seres competentes y yoes políticos cuyas creaciones, acciones, opiniones y decisiones tienen valor.

La creatividad ha de ser sustentada en un tipo de ambiente propio. Nuestra aportación para este proyecto –resultado de nuestra investigación en procesos creativos con la infancia–, parte de esta idea del lugar del caos entendido como un ambiente que permite la investigación con formas, materiales o conceptos, deconstruyendo las estructuras establecidas y normalizadas en el ámbito escolar y en otras instituciones sociales y culturales. Esto implica entender el caos como un mecanismo que permite vivenciar la incertidumbre y lo extraño como fases imprescindibles para que surjan nuevas experiencias y perspectivas.

logos_combi_RA.png
1M2A0234.jpg
IMG_3999.jpg
bottom of page