top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Referentes: Warja Lavater

Actualizado: 5 dic 2021


Warja Lavater (1913-2007) foi unha artista e ilustradora suíza coñecida principalmente por crear libros encartados en acordeón que volven contar os contos clásicos con símbolos en lugar de palabras (ou mesmo imaxes).


Na súa estadía en Nova York, Lavater quedou fascinada cos libros prefabricados encartados que usaban os calígrafos no barrio chinés. Cativada pola mobilidade e versatilidade deste formato único que se estendía como un acordeón –e influenciada polo movemento Bauhaus–, comezou a crear narrativas fantasticamente líricas utilizando unha linguaxe visual de formas e cores abstractas ou xeométricas en lugar de palabras para volver contar os contos de fadas clásicos de Charles Perrault, Hans Christian Andersen e os irmáns Grimm.


A natureza experimental e lúdica de cada libro dobrado activa a imaxinación do espectador e trasládao ao seu mundo máxico e fermoso. Para realizar estes innovadores pictogramas adoitaba utilizar a litografía, a tinta, a acuarela e a impresión en bloques de linóleo nos seus libros de artista aos que se refería como imaxes. Lavater non se consideraba a si mesma unha artista, senón unha Bildstellerin, ou "escritora de imaxes".


En 1962, a Basilius Presse de Basilea publicou os seus primeiros libros de artista nunha serie titulada Folded Stories. Estes leporellos (libros encartados en acordeón) foron impresos en offset. O de Guillermo Tell foi coeditado co Museo de Arte Moderna (MoMA) e fíxose tan popular durante este tempo que se publicou unha segunda edición en 1965. Cada personaxe, representado como unha forma simple, pódese descifrar coa axuda da lenda na primeira páxina que leva aos "lectores" a través do momento culminante, cando Guillermo Tell dispara unha mazá da cabeza do seu fillo, ata a escena final do seu inevitable triunfo.

Willam Tell (Guillermo Tell), 1962

En 1965, o editor Adrien Maeght, con sede en París, comezou a publicar as imaxes de Lavater, incluída Le Petit Chaperon Rouge (Carapuchiña Vermella). Do mesmo xeito que nas súas outras narrativas visuais, rexuveneceu este conto ao permitir que os "lectores" proporcionen o seu propio "texto" a través da súa interpretación codificada.

Le Petit Chaperon Rouge (Carapuchiña Vermella), 1965

Lavater describiu a súa linguaxe pictórica como unha necesidade de “expresar certas actitudes e accións, non ilustrando, senón escribindo imaxes-poemas ou ' pictogramas'. Reaccionamos aos sinais visuais de maneira máis efectiva que a calquera outra cousa, e sentinme capaz de escribir mediante o uso de sinais como códigos, como signos que comunican... cada historia ten o seu propio 'código', signos que son fáciles de entender e que non requiren o coñecemento dunha linguaxe verbal en particular".


Esencialmente, a artista creou unha linguaxe universal de signos para ser decodificada por persoas de calquera idade ou idioma e, ​​por tanto, creou unha forma de arte que transcende todas as fronteiras xeográficas e culturais, unha forma de arte accesible para todo o mundo.

A lenda de Tanabata, 1994
 

Referentes: Warja LavaterWarja Lavater (1913-2007) fue una artista e ilustradora suiza conocida principalmente por crear libros plegados en acordeón que vuelven a contar cuentos clásicos con símbolos en lugar de palabras (o incluso imágenes).

En su estancia en Nueva York, Lavater quedó fascinada con los libros prefabricados plegados que usaban los calígrafos en el barrio chino. Cautivada por la movilidad y versatilidad de este formato único que se extendía como un acordeón –e influenciada por el movimiento Bauhaus–, comenzó a crear narrativas fantásticamente líricas utilizando un lenguaje visual de formas y colores abstractos o geométricos en lugar de palabras para volver a contar los cuentos de hadas clásicos de Charles Perrault, Hans Christian Andersen y los hermanos Grimm.


La naturaleza experimental y lúdica de cada libro doblado activa la imaginación del espectador y lo traslada a su mundo mágico y hermoso. Para realizar estos innovadores pictogramas solía utilizar la litografía, la tinta, la acuarela y la impresión en bloques de linóleo en sus libros de artista a los que se refería como imágenes. Lavater no se consideraba a sí misma una artista, sino una Bildstellerin, o "escritora de imágenes".


En 1962, la Basilius Presse de Basilea publicó sus primeros libros de artista en una serie titulada Folded Stories. Estos leporellos (libros plegados en acordeón) fueron impresos en offset. El de Guillermo Tell fue coeditado con el Museo de Arte Moderno (MoMA) y se hizo tan popular durante este tiempo que se publicó una segunda edición en 1965. Cada personaje, representado como una forma simple, se puede descifrar con la ayuda de la leyenda en la primera página que lleva a los "lectores" a través del momento culminante cuando Guillermon Tell dispara una manzana de la cabeza de su hijo hasta la escena final de su inevitable triunfo.

Willam Tell (Guillermo Tell), 1962

En 1965, el editor Adrien Maeght, con sede en París, comenzó a publicar las imágenes de Lavater, incluida Le Petit Chaperon Rouge (Caperucita Roja). Al igual que sus otras narrativas visuales, rejuveneció este cuento al permitir que los "lectores" proporcionen su propio "texto" a través de su interpretación codificada.

Le Petit Chaperon Rouge (Caperucita Roja), 1965

Lavater describió su lenguaje pictórico como una necesidad de “expresar ciertas actitudes y acciones, no ilustrando, sino escribiendo imágenes-poemas o 'pictogramas'. Reaccionamos a las señales visuales de manera más efectiva que a cualquier otra cosa, y me sentí capaz de escribir mediante el uso de señales como códigos, como signos que comunican... cada historia tiene su propio 'código', signos que son fáciles de entender y que no requieren el conocimiento de un lenguaje verbal en particular".


Esencialmente, la artista creó un lenguaje universal de signos para ser decodificado por personas de cualquier edad o idioma y​, por lo tanto, creó una forma de arte que trasciende todas las fronteras geográficas y culturales, una forma de arte accesible para todo el mundo.

La leyenda de Tanabata, 1994

690 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page