top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Microproxecto: O meu rostro debuxado / Mi rostro dibujado

O autorretrato é un retrato feito da mesma persoa que o realiza. Tradicionalmente, o obxecto máis empregado para executalo foi o espello, xa que os e as artistas podían mirarse nel mentres o levaban a cabo. Outras veces, mesmo se miraban no reflexo do río e ata debuxaban autorretratos “a cegas”, percorrendo os seus rostros coas súas propias mans e trasladando esas percepcións ao debuxo ou á pintura.


Unha das funcións da creación artística é contar como somos. Por iso, un autorretrato non necesariamente implica un xénero realista, porque non só busca un parecido físico, senón que é unha forma de presentarse a través dunha propia mirada. Así, entre as súas funcións están a auto- examinación e auto-representación, construír unha identidade propia ou indagar sobre ela, ou mesmo aproveitar para experimentar algunha técnica ou forma de expresión.


O acto de mirar o noso rostro reflectido é un acto de observación, que descobre, e ao mesmo tempo crea, unha imaxe de nós mesmos. Con esa idea de descubrimento, pero tamén de creación, levamos a cabo este mircroproxecto sobre o noso propio rostro.


Primeiro en asemblea presentámonos mirándonos ao espello e preguntamos que vemos:

“Eu vexo a miña cara e as paredes", “Os meus ollos e as niñas meixelas"... tamén podemos tocar o noso rostro e percibir as formas e as texturas das distintas partes que o conforman: cellas, nariz, pestanas, orellas...


Proposta 1: Retratos proxectados

Coa axuda do espello, iniciamos a creación de autorretratos sobre follas de plástico transparente (acetatos) utilizando os distintos materiais que poñemos á súa disposición (rotuladores permanentes e ceras graxas). Observamos como acompañan os seus debuxos de pequenas narrativas sobre as partes deles mesmos coas que se identifican “Eu no espello vexo a miña cara e os meus dous rizos", “a cara marrón coma se fose un pouco morena e as meixelas rosas".

Unha vez finalizados os autorretratos, proxectámolos na parede coa axuda do retroproxector. Observamos o noso retrato proxectado, á vez que experimentamos como dita imaxe agránda ou empequenece dependendo da distancia á que colocamos o proxector. Tamén descubrimos que con papel celofán os nosos autorretratos cambian de cor.


Proposta 2: Mural colaborativo

Sobre un papel continuo na parede, realizamos un mural colaborativo, aproveitando o interese dos nenos e nenas por debuxar o seu rostro a partir dos contornos das sombras que creaba a luz do proxector. Este foi o resultado final do mural.


Proposta 3: Retratos de colaxe

Tendo en conta que os nenos e nenas mostraron gran interese polo papel de celofán de cores e que este interese persistía tras a realización do mural, aproveitamos para traballar o retrato con outra técnica expresiva, a colaxe. Con recortes do devandito papel de diferente cor, tamaño e forma crearon os seus autorretratos.

Unha vez finalizados proxectámolos, co fin de poder observar as diferentes cores e formas que tiñan os papeis utilizados polos nenos. “Encántame a miña cara verde", “ah, pareces un marciano".


 

Mi rostro dibujado


El autorretrato es un retrato hecho de la misma persona que lo realiza. Tradicionalmente, el objeto más empleado para ejecutarlo ha sido el espejo, ya que los y las artistas podían mirarse en él mientras lo llevaban a cabo. Otras veces, incluso se miraban en el reflejo del río y hasta dibujaban autorretratos “a ciegas”, recorriendo sus rostros con sus propias manos y trasladando esas percepciones al dibujo o la pintura.


Una de las funciones de la creación artística es contar cómo somos. Un autorretrato no necesariamente implica un género realista, porque no solo busca un parecido físico, sino que es una forma de presentarse a través de una propia mirada. Así, entre sus funciones están la auto-examinación y auto-representación, construir una identidad propia o indagar sobre ella, o incluso aprovechar para experimentar alguna técnica o forma de expresión.


El acto de mirar nuestro rostro reflejado es un acto de observación, que descubre, y al mismo tiempo crea, una imagen de nosotros mismos. Con esa idea de descubrimiento, pero también de creación, llevamos a cabo este mircroproyecto sobre nuestro propio rostro.


Primero en asamblea nos presentamos mirándonos al espejo y preguntamos qué vemos: “Yo veo mi cara y las paredes", “Mis ojos y los mofletes"... también podemos tocar nuestro rostro y percibir las formas y texturas de las distintas partes que lo conforman: cejas, nariz, pestañas, orejas...


Propuesta 1: Retratos proyectados

Con ayuda del espejo, iniciamos la creación de autorretratos sobre hojas de plástico transparente (acetatos) utilizando los distintos materiales que ponemos a su disposición (rotuladores permanentes y ceras grasas). Observamos como acompañan sus dibujos de pequeñas narrativas sobre la partes de ellos mismos con las que se identifican “Yo en el espejo veo mi cara y mis dos chichos", “la cara marrón como si fuera un poco morena y las mejillas rosas"

Una vez finalizados los autorretratos, los proyectamos en la pared con la ayuda del retroproyector. Observamos nuestro retrato proyectado, a la vez que experimentamos cómo dicha imagen se agranda o empequeñece dependiendo de la distancia a la que colocamos el proyector. También descubrimos que con papel celofán nuestros autorretratos cambian de color.


Proposta 2: Mural colaborativo

Sobre un papel continuo de la pared, realizamos un mural colaborativo, aprovechando el interés de los niños y niñas de dibujar su rostro a partir de los contornos de sus sombras que creaba la luz del proyector. Este fue el resultado final del mural.


Propuesta 3: Retratos de collage

Teniendo en cuenta que los niños y niñas mostraron gran interés por el papel de celofán de colores y que éste persistía tras la realización del mural, aprovechamos para trabajar el retrato con otra técnica expresiva, el collage. Con recortes de dicho papel de diferente color, tamaño y forma crearon sus autorretratos.

Una vez finalizados los autorretratos los proyectamos, con el fin de poder observar los diferentes colores y formas que tenían los papeles utilizados por los niños. “Me encanta mi cara verde" “Ala, pareces un marciano".751 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page