top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O documental de sombras

Actualizado: 2 nov 2023

A partir de primaria, a escola parcela os coñecementos en materias dificultando unha visión interdisiciplinar dos saberes. Sempre incidimos que as artes, no ámbito educativo, poden achegar modos de facer e saber extensibles a todas as áreas do coñecemento. Á fin e ao cabo, os e as artistas crean ferramentas e técnicas para comprender e pensar o mundo no que viven. O debuxo, a colaxe, o modelado, a construción... axúdannos a desenvolver un pensamento estético indispensable para valorar as calidades da nosa contorna. Polo tanto, este conxunto de ferramentas non debería ser exclusivo da "hora de plástica" senón integrarse como metodoloxías activas que enriquecen a nosa forma de pensar e relacionarnos co contexto.Con esa idea integradora, deseñamos esta proposta para coñecer os animais autóctonos. Neste caso partimos do teatro de sombras utilizando un retroproxector como fonte de luz. A proposta inicial era crear un documental sobre un animal e imaxinar como sería o seu día a día. Os participantes investigaron primeiro sobre ese animal: onde vivía, que comía, como se reproducía e, a continuación, creaban os personaxes en papel, recortando as súas siluetas, que pegaban en paus alongados. Para os distintos escenarios debuxaban con cera sobre acetatos creando a escena e ensaiaban diferentes situacións superpoñendo as siluetas e dándolles movemento: a gaivota capturando un peixe, os polbos protexendo ás súas crías, os coellos limpándose entre eles ou rivalizando polo territorio etc.É interesante observar como estas narrativas e imaxes xeran un coñecemento máis profundo, sitúannos no lugar do outro e lévannos a reflexionar sobre a nosa relación coa contorna. Os animais deixan de ser unha mera listaxe para clasificar e xorden cuestións como os coidados, o respecto, a conservación, a súa importancia nos ecosistemas etc. Porque sobre todo, a creación artística axúdanos a descubrir relacións entre as cousas e, por conseguinte darlles valor. Valorar para coidar; a nós e ao mundo no que vivimos. E acabamos cunha pregunta: que fai un mosquito por nós? Sen mosquitos non habería chocolate... e aquí deixámolo. ;) 

El documental de sombras


A partir de primaria, la escuela parcela los conocimientos en materias dificultando una visión interdisiciplinar de los saberes. Siempre incidimos en que las artes, en el ámbito educativo, pueden aportar modos de hacer y saber extensibles a todas las áreas del conocimiento. Al fin y al cabo, los artistas crean herramientas y técnicas para comprender y pensar el mundo en el que viven. El dibujo, el collage, el modelado, la construcción... nos ayudan a desarrollar un pensamiento estético indispensable para valorar las cualidades de nuestro entorno. Por lo tanto, este conjunto de herramientas no debería ser exclusivo de la "hora de plástica" sino integrarse como metodologías activas que enriquecen nuestra forma de pensar y relacionarnos con el contexto.


Con esa idea integradora, diseñamos esta propuesta para conocer los animales autóctonos, en este caso partimos del teatro de sombras utilizando un retroproyector como fuente de luz. La propuesta inicial era crear un documental sobre un animal e imaginar como sería su día a día. Los participantes investigaron primero sobre ese animal: dónde vivía, qué comía, cómo se reproducía y, a continuación, creaban los personajes en papel, recortando sus siluetas, que pegaban en palos alargados. Para los distintos escenarios dibujaban con cera sobre acetatos creando la escena y ensayaban diferentes situaciones superponiendo las siluetas y dándoles movimiento: la gaviota capturando un pez, los pulpos protegiendo a sus crías, los conejos limpiándose entre ellos o rivalizando por el territorio etc.


Es interesante observar como estas narrativas e imágenes generan un conocimiento más profundo, nos situan en el lugar del otro y nos llevan a reflexionar sobre nuestra relación con el entorno. Los animales dejan de ser un mero listado para clasificar y surgen cuestiones como los cuidados, el respeto, la conservación, su importancia en los ecosistemas, etc. Porque sobre todo, la creación artística nos ayuda a descubrir relaciones entre las cosas y, por consiguiente, darles valor. Valorar para cuidar; a nosotros y al mundo en el que vivimos. Y acabamos con una pregunta: ¿qué hace un mosquito por nosotros? Sin mosquitos no habría chocolate... y aquí lo dejamos. ;)


371 visualizaciones0 comentarios

Kommentare


bottom of page