• escola imaxinada

Recursos: Frederick de Leo Lionni

Actualizado: 22 de jun de 2020


Como achegar aos nenos e nenas algo tan complexo como que é a arte ou a poesía?


O álbum ilustrado Frederick, de Leo Lionni, é un clásico de literatura que nos pode axudar a tratar estas cuestións, tanto en infantil, en primaria como en adultos. Escrito en 1950, cóntanos a historia do rato poeta Frederick, destacando a importancia da poesía como unha achega imprescindible para a comunidade, reivindicando así a necesidade de alimentar, non só o corpo, senón tamén a mente.


Leo Leonni, utiliza técnicas de ilustración moi variadas –como acuarelas e colaxes con lapis de cor, papeis e cartolinas–, que tamén podemos introducir nas nosas aulas.¿Cómo acercar a los niños y niñas algo tan complejo como qué es el arte o la poesía?


El álbum ilustrado Frederick, de Leo Lionni, es un clásico de literatura que nos puede ayudar a tratar estas cuestiones, tanto en infantil, en primaria como en adultos. Escrito en 1950, nos cuenta la historia del ratón poeta Frederick, destacando la importancia de la poesía como un aportación imprescindible para la comunidad, reivindicando así la necesidad de alimentar, no solo el cuerpo, sino también la mente.


Leo Leonni, utiliza técnicas de ilustración muy variadas –como acuarelas y collages con lápices de color, papeles y cartulinas–, que también podemos introducir en nuestras aulas.

142 vistas0 comentarios