• escola imaxinada

Recursos: O museo de Tronquito / El museo de Tronquito

Actualizado: 24 de feb de 2020Que é un museo? En 1946, o ICOM (Consello Internacional de Museos) achega unha definición de museo nos seus estatutos, que foi revisada en varias ocasións para adaptala ás novas funcións destas institucións. A última produciuse na 22ª Conferencia xeral de Viena en 2007 e dinos así:

Un museo é unha institución permanente, sen fins de lucro, ao servizo da sociedade e aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expón e difunde o patrimonio material e inmaterial da humanidade con fins de estudo, educación e recreo.


E, como podemos explicarlles aos nenos e nenas un concepto tan complexo?

O libro El museo de Tronquito (editorial Nórdica infantil), escrito e ilustrado por Åshild Kanstad Johnsen, pode ser unha ferramenta marabillosa para achegar o concepto de museo á infancia.

Nel, a autora preséntanos a Tronquito, un pequeno tronco de madeira que vive no bosque e ao que lle apaixona recoller e coleccionar todo o que capta a súa atención ao seu paso: follas, ramas, obxectos atopados... Mención especial merece a relación que ten coa súa avoa, que vive na cidade, e o respecto e coidado da contorna natural que se entrevé.

Recoller tesouros é algo que os nenos e as nenas fan a miúdo, así como fai Tronquito. A través desa acción asistimos a todo o proceso de creación dun museo: recoller, clasificar, organizar, contar a historia dos obxectos que se atopan, aprender da sabedoría das persoas maiores (neste caso, Tronquito pregúntalle as súas dúbidas e pídelle consello á súa avoa), coleccionar, montar un museo, darlle publicidade, documentar, devolver á natureza o que se recolle dela, reutilizar e reciclar.


Este álbum ilustrado acadou en 2011 a consideración de Libro máis belo do ano en Noruega. Nas imaxes pódese avistar a calidade das ilustracións e a súa proximidade co mundo infantil. Por iso, dende Escola Imaxinada, esperamos que vos animedes a incorporalo como un recurso para traballar nas aulas. De paso, tamén queremos aproveitar a ocasión para poñer en valor aquilo que decía Tonucci de: «Non hai mellor material para o mestre que o que trae o seu alumno nos seus petos».

------


¿Qué es un museo? En 1946, el ICOM (Consejo Internacional de Museos) aporta una definición de museo en sus estatutos, que ha sido revisada en varias ocasiones para adaptarla a las nuevas funciones de estas instituciones, la última se produjo en la 22ª Conferencia general de Viena en 2007 y nos dice así:

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.


Y, ¿cómo podemos explicarles a los niños y niñas un concepto tan complejo?

El libro El museo de Tronquito (editorial Nórdica infantil), escrito e ilustrado por Åshild Kanstad Johnsen, puede ser una herramienta maravillosa para acercar el concepto de museo a la infancia.

En él, la autora nos presenta a Tronquito, un pequeño tronco de madera que vive en el bosque y al que le apasiona recoger y coleccionar todo lo que capta su atención a su paso: hojas, ramas, objetos encontrados... Mención especial merece la relación que tiene con su abuela, que vive en la ciudad, y el respeto y cuidado del entorno natural que se entrevé.

Recoger tesoros es algo que los niños y las niñas hacen a menudo, así como hace Tronquito. A través de esa acción asistimos a todo el proceso de creación de un museo: recoger, clasificar, organizar, contar la historia de los objetos que se encuentran, aprender de la sabiduría de las personas mayores (en este caso, Tronquito le pregunta sus dudas y le pide consejo a su abuela), coleccionar, montar un museo, darle publicidad, documentar, devolver a la naturaleza lo que se recoge de ella, reutilizar y reciclar.


Este álbum ilustrado consiguió en 2011 la consideración de libro más bello del año en Noruega. En las imágenes se puede avistar la calidad de las ilustraciones y su proximidad con el mundo infantil. Por eso, desde Escuela Imaginada, esperamos que os animéis a incorporarlo como un recurso para trabajar en las aulas. De paso, también queremos aprovechar la ocasión para poner en valor aquello que decía Tonucci de: «No hay mejor material para el maestro que el que trae su alumno en sus bolsillos».179 vistas0 comentarios