top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Recursos: O museo de Tronquito / El museo de Tronquito

Actualizado: 9 feb 2022


Que é un museo? En 1946, o ICOM (Consello Internacional de Museos) achega unha definición de museo nos seus estatutos, que foi revisada en varias ocasións para adaptala ás novas funcións destas institucións. A última produciuse na 22ª Conferencia xeral de Viena en 2007 e dinos así:

Un museo é unha institución permanente, sen fins de lucro, ao servizo da sociedade e aberta ao público, que adquire, conserva, estuda, expón e difunde o patrimonio material e inmaterial da humanidade con fins de estudo, educación e recreo.


E, como podemos explicarlles aos nenos e nenas un concepto tan complexo?

O libro El museo de Tronquito (editorial Nórdica infantil), escrito e ilustrado por Åshild Kanstad Johnsen, pode ser unha ferramenta marabillosa para achegar o concepto de museo á infancia.

Nel, a autora preséntanos a Tronquito, un pequeno tronco de madeira que vive no bosque e ao que lle apaixona recoller e coleccionar todo o que capta a súa atención ao seu paso: follas, ramas, obxectos atopados... Mención especial merece a relación que ten coa súa avoa, que vive na cidade, e o respecto e coidado da contorna natural que se entrevé.

Recoller tesouros é algo que os nenos e as nenas fan a miúdo, así como fai Tronquito. A través desa acción asistimos a todo o proceso de creación dun museo: recoller, clasificar, organizar, contar a historia dos obxectos que se atopan, aprender da sabedoría das persoas maiores (neste caso, Tronquito pregúntalle as súas dúbidas e pídelle consello á súa avoa), coleccionar, montar un museo, darlle publicidade, documentar, devolver á natureza o que se recolle dela, reutilizar e reciclar.


Este álbum ilustrado acadou en 2011 a consideración de Libro máis belo do ano en Noruega. Nas imaxes pódese avistar a calidade das ilustracións e a súa proximidade co mundo infantil. Por iso, dende Escola Imaxinada, esperamos que vos animedes a incorporalo como un recurso para traballar nas aulas. De paso, tamén queremos aproveitar a ocasión para poñer en valor aquilo que decía Tonucci de: «Non hai mellor material para o mestre que o que trae o seu alumno nos seus petos».


 

El museo de Tronquito


¿Qué es un museo? En 1946, el ICOM (Consejo Internacional de Museos) aporta una definición de museo en sus estatutos, que ha sido revisada en varias ocasiones para adaptarla a las nuevas funciones de estas instituciones, la última se produjo en la 22ª Conferencia general de Viena en 2007 y nos dice así:

Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.


Y, ¿cómo podemos explicarles a los niños y niñas un concepto tan complejo?

El libro El museo de Tronquito (editorial Nórdica infantil), escrito e ilustrado por Åshild Kanstad Johnsen, puede ser una herramienta maravillosa para acercar el concepto de museo a la infancia.

En él, la autora nos presenta a Tronquito, un pequeño tronco de madera que vive en el bosque y al que le apasiona recoger y coleccionar todo lo que capta su atención a su paso: hojas, ramas, objetos encontrados... Mención especial merece la relación que tiene con su abuela, que vive en la ciudad, y el respeto y cuidado del entorno natural que se entrevé.

Recoger tesoros es algo que los niños y las niñas hacen a menudo, así como hace Tronquito. A través de esa acción asistimos a todo el proceso de creación de un museo: recoger, clasificar, organizar, contar la historia de los objetos que se encuentran, aprender de la sabiduría de las personas mayores (en este caso, Tronquito le pregunta sus dudas y le pide consejo a su abuela), coleccionar, montar un museo, darle publicidad, documentar, devolver a la naturaleza lo que se recoge de ella, reutilizar y reciclar.


Este álbum ilustrado consiguió en 2011 la consideración de libro más bello del año en Noruega. En las imágenes se puede avistar la calidad de las ilustraciones y su proximidad con el mundo infantil. Por eso, desde Escuela Imaginada, esperamos que os animéis a incorporarlo como un recurso para trabajar en las aulas. De paso, también queremos aprovechar la ocasión para poner en valor aquello que decía Tonucci de: «No hay mejor material para el maestro que el que trae su alumno en sus bolsillos»

348 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page