top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Recursos: Plasticus Maritimus

Actualizado: 28 jun 2020


Plástico apañado por Bruno (7), Ero (6) e as súas familias na praia de Arealonga, O Vicedo, 6 de Xuño de 2020

A contaminación que causa o plástico é un dos principais problemas ambientais do planeta, tal como recolle o informe do Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) publicado no 2019. Só é necesario achegarse a calquera praia para observar a cantidade de plásticos que deixan as mareas. Hoxe mesmo, unha amiga mestra enviounos esta foto do plástico que apañaran nunha mañá dous nenos, Bruno e Ero, na praia de Arealonga.

Calcúlase que uns 8 millóns de toneladas dese material -do cal a metade é dun só uso- acaban cada ano no ecosistema mariño. É necesario e urxente tomar conciencia desta ameaza silenciosa e achegar estas cuestións á aula.

Un libro imprescindible nesta tarefa é PLÁSTICUS MARITIMUS (Kalandraka editora) que nos ofrece información e recursos para traballar na escola a problemática do plástico nos océanos (actualmente o 80% do lixo que hai nos océanos é plástico).


Tal como nos indica a reseña do libro, a autora e promotora do proxecto, Ana Pêgo, creceu xunto a unha praia, observando, aprendendo e apreciando a súa biodiversidade. A medida que foi crecendo deuse conta, con todo, de que unha nova especie invasora facíase cada vez máis común na area: o plástico. Para alertar das súas consecuencias na vida do planeta, Ana decidiu coleccionar e dar un nome a esta especie. Chamoulle "Plasticus Maritimus", e desde entón nunca máis lle deu tregua, iniciando un proxecto de sensibilización para un uso máis sensato dos plásticos.

Na actualidade Ana Pêgo é activista nunha rede internacional de expertos que axudan a identificar os plásticos que se recollen nas augas e os areais: desde os microplásticos de menos de 5 mm que se introducen na cadea trófica, ata os obxectos nos que queda atrapada a fauna mariña ou intoxicada pola súa inxesta.

Ademais de cuestionar certas ideas sobre a reciclaxe, ofrecer consellos para facer unha saída á praia, sinalar os elementos máis comúns e os máis perigosos de cantos abundan, ou destacar exemplos de boas prácticas no mundo na loita contra o plástico, este libro resume en 7 R’s as medidas necesarias para xerar conciencia social e actuar. A obra complétase coas sinxelas e vibrantes ilustracións de Bernardo Carvalho: debuxos con lapis de cores de rechamante cromatismo e trazo esquemático.La contaminación que causa el plástico es uno de los principales problemas ambientales del planeta, tal como recoge el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado el 2019. Solo es necesario acercarse a cualquier playa para observar la cantidad de plásticos que dejan las mareas. Hoy mismo, una amiga maestra nos envió esta foto del plástico que recogieran en una mañana dos niños, Bruno y Ero, en la playa de Arealonga.

Se calcula que unos 8 millones de toneladas de ese material -del cual la mitad es de un solo uso- acaban cada año en el ecosistema marino. Es necesario y urgente tomar conciencia de esta amenaza silenciosa y acercar estas cuestiones al aula.

Un libro imprescindible en esta tarea es PLÁSTICUS MARITIMUS (Kalandraka editora) que nos ofrece información y recursos para trabajar en la escuela la problemática del plástico en los océanos (actualmente el 80% de la basura que hay en los océanos es plástico).


Tal como nos indica la reseña del libro, la autora y promotora del proyecto, Ana Pêgo, creció junto a una playa, observando, aprendiendo y apreciando su biodiversidad. A medida que fue creciendo se dio cuenta, sin embargo, de que una nueva especie invasora se hacía cada vez más común en la arena: el plástico. Para alertar de sus consecuencias en la vida del planeta, Ana decidió coleccionar y dar un nombre a esta especie. Le llamó "Plasticus Maritimus", y desde entonces nunca más le dio tregua, iniciando un proyecto de sensibilización para un uso más sensato de los plásticos.

En la actualidad es activista en una red internacional de expertos que ayudan a identificar los plásticos que se recogen en las aguas y los arenales: desde los microplásticos de menos de 5 mm que se introducen en la cadena trófica, hasta los objetos en los que queda atrapada la fauna marina o intoxicada por su ingesta.

Además de cuestionar ciertas ideas sobre el reciclaje, ofrecer consejos para hacer una salida a la playa, señalar los elementos más comunes y los más peligrosos de cuantos abundan, o destacar ejemplos de buenas prácticas en el mundo en la lucha contra el plástico, este libro resume en 7R’s las medidas necesarias para generar conciencia social y actuar.

La obra se completa con las sencillas y vibrantes ilustraciones de Bernardo Carvalho: dibujos con lápices de colores de llamativo cromatismo y trazo esquemático.


415 visualizaciones0 comentarios

Commentaires


bottom of page