top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Recursos: Técnicas Freinet

Actualizado: 3 feb 2022


A editorial Kalandraka publica en galego, dentro da súa colección Biblioteca de Pedagoxía, As técnicas Freinet da escola moderna (1964), unha obra de trascendencia internacional para o progreso da educación e da cultura, todavía de gran actualidade.


Célestin Freinet practicou unha nova maneira de entender a escola, partindo da idea dos nenos e das nenas como persoas completas con grandes capacidades e desenvolvendo as súas destrezas para unha aprendizaxe de forma autónoma.

Este pedagogo sostiña que o centro da escola está nos educandos, non nas materias. Neste sentido, as súas propostas incidían na necesidade de substituír as leccións dende a cátedra por métodos activos e participativos baseados no tanteo experimental para afianzar a aprendizaxe dende a investigación, a experienciae a experimentación.

Coas súas ideas, Freinet diferenciouse das referencias pedagóxicas anteriores: “É a primeira vez na historia da pedagoxía que un intento de renovación parte radicalmente da base”. Freinet impulsou unha pedagoxía moderna que achegou novas técnicas, modernizou o material escolar e os instrumentos, empregando a tecnoloxía da época como soporte para adquirir coñecemento.

Comprometido cos máis desfavorecidos, o seu campo de traballo foi a escola rural, cuxo alumnado eran os fillos e as fillas do campesiñado. Entre as súas innovacións destacaron a introdución nas aulas da imprenta para reproducir textos libres escritos polo alumnado, a correspondencia interescolar e o intercambio de experiencias con outros centros ou a asemblea e a cooperativa da clase; mais tamén o cinema, a radio e os discos. Promoveu a clase-paseo para favorecer o interese pola natureza, a observación e a escoita, a formulación de preguntas e a busca de respostas. Potenciou as matemáticas a través do cálculo como instrumento para medir campos, calcular prezos e pesar obxectos. Ademais, apostou pola aprendizaxe da lectura dende unha visión comprensiva.

Como dicía Freinet, o reto estaba en “mudar as relacións entre Escola e Vida, entre nenos e mestres, para adaptar e readaptar a escola ao medio”, procurando un mellor rendemento.

Milleiros de colexios en Francia e noutros países implantaron o seu modelo.


 

Recursos: Técnicas Freinet


La editorial Kalandraka publica en gallego, dentro de su colección Biblioteca de Pedagogía, Las técnicas Freinet de la escuela moderna (1964), una obra de trascendencia internacional para el progreso de la educación y de la cultura, todavía de gran actualidad.

Célestin Freinet practicó una nueva manera de entender la escuela, partiendo de la idea de los niños y de las niñas como personas completas con grandes capacidades y desarrollando sus destrezas para un aprendizaje autónomo.

Este pedagogo sostenía que el centro de la escuela está en los educandos, no en las materias. En este sentido, sus propuestas incidían en la necesidad de sustituir las lecciones desde la cátedra por métodos activos y participativos basados en el tanteo experimental para afianzar el aprendizaje desde la investigación, la experiencia y la experimentación.

Con sus ideas, Freinet se diferenció de las referencias pedagógicas anteriores: “Es la primera vez en la historia de la pedagogía que un intento de renovación parte radicalmente de la base”. Freinet impulsó una pedagogía moderna que acercó noticias técnicas, modernizó el material escolar y los instrumentos, empleando la tecnología de la época como soporte para adquirir conocimiento. Comprometido con los más desfavorecidos, su campo de trabajo fue la escuela rural, cuyo alumnado eran los hijos y las hijas del campesiñado. Entre sus innovaciones destacaron la introducción en las aulasde la imprenta para reproducir textos libres escritos por el alumnado, la correspondencia interescolar y el intercambio de experiencias con otros centros o la asamblea y la cooperativa de la clase; también el cine, la radio y los discos. Promovió la clase-paseo para favorecer el interés por la naturaleza, la observación y la escucha, el planteamiento de preguntas y la busca de respuestas. Potenció las matemáticas a través del cálculo como instrumento para medir campos, calcular precios y pesar objetos. Además, apostó por el aprendizaje de la lectura desde una visión comprensiva.

Como decía Freinet, el reto estaba en “mudar las relaciones entre Escuela y Vida, entre niños y maestros, para adaptar y readaptar la escuela al medio”, procurando un mejor rendimiento.

Millares de colegios en Francia y en otros países implantaron su modelo.

292 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page