top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Referentes: James CastleJames Castle ( Idaho, EEUU, 1899-1977) viviu á marxe do mundo da arte. Foi un artista autodidacta que creou debuxos, ensamblaxes e libros ao longo de toda a súa vida. Naceu xordo e tiña medios de comunicación limitados. Con todo, grazas ao apoio da súa familia, tivo espazo, materiais e moito tempo para desenvolver a súa obra. Aínda que non obtivo recoñecemento polo seu traballo ata a década de 1950, o traballo de Castle agora exhíbese en museos e galerías de todo o mundo.


As obras de Castle creáronse case exclusivamente con materiais atopados, como papeis recuperados de paquetes e correos comúns, ademais de contedores de alimentos de todo tipo creando un estilo rico e complexo que era completamente seu. Castle mesturou tinta usando feluxe da estufa de leña con saliva e aplicouna con ferramentas da súa propia fabricación, incluídos paus afiados e outros obxectos atopados.


Os seus debuxos representan con sensibilidade interiores, edificios, animais, paisaxes e persoas baseados ​​na granxa rural da súa familia en Garden Valley, así como na arquitectura e as paisaxes dos lugares nos que viviu e visitou. A súa antiga casa en Boise, Idaho, é agora un centro cultural dedicado ao seu traballo e inclúe un lugar de residencia para artistas.

 

James Castle (Idaho, EEUU, 1899-1977) vivió al margen del mundo del arte. Fue un artista autodidacta que creó dibujos, ensamblajes y libros a lo largo de toda su vida. Nació sordo y tenía medios de comunicación limitados. Sin embargo, gracias al apoyo de su familia, tuvo espacio, materiales y mucho tiempo para desarrollar su obra. Aunque no obtuvo reconocimiento por su trabajo hasta la década de 1950, el trabajo de Castle ahora se exhibe en museos y galerías de todo el mundo.


Las obras de Castle se crearon casi exclusivamente con materiales encontrados, como papeles recuperados de paquetes y correos comunes, además de contenedores de alimentos de todo tipo creando un estilo rico y complejo que era completamente suyo. Castle mezcló tinta usando hollín de la estufa de leña con saliva y la aplicó con herramientas de su propia fabricación, incluidos palos afilados y otros objetos encontrados.


Sus dibujos representan con sensibilidad interiores, edificios, animales, paisajes y personas basados ​​en la granja rural de su familia en Garden Valley, así como en la arquitectura y los paisajes de los lugares en los que vivió y visitó. Su antigua casa en Boise, Idaho, es ahora un centro cultural dedicado a su trabajo e incluye un lugar de residencia para artistas.


Una de las cualidades más destacables era la presentación que él mismo hacía de sus obra en espacios improvisados, como graneros abandonados, donde distribuía las obras organizadas informalmente para la visita de familiares e invitados.

438 visualizaciones0 comentarios

Comentarios


bottom of page