top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Un espazo en branco/ Un espacio en blanco

Neste taller os nenos e nenas interveñen directamente nun espazo forrado en todas as súas dimensións de papel branco e, coa axuda de diferentes materiais e recursos (introducidos paulatinamente), intervéñeno e modifícano.

Unha vez que entran no espazo, hai un momento de sorpresa por atoparse nunha especie de lenzo en branco que dilúe as fronteiras espaciais ás que están afeitos: paredes, chan, teito e mobiliario.

En este taller los niños y niñas intervienen directamente en un espacio forrado en todas sus dimensiones de papel blanco y, con la ayuda de diferentes materiales y recursos (introducidos paulatinamente), lo intervienen y modifican.

Una vez que entran en el espacio, hay un momento de sorpresa por encontrarse en una especie de lienzo en blanco que diluye las fronteras espaciales a las que están acostumbrados: paredes, suelo, techo y mobiliario.É moi importante presentar e mostrar as posibilidades expresivas e de trazo dos distintos materiais que van utilizar, porque, en definitiva, van ser as súas ferramentas de descubrimento e exploración autónoma. As persoas adultas retíranse e comeza a intervención cos diferentes útiles trazadores: ceras brandas, témperas en barra e pinceis unidos a paus de grandes dimensións para alcanzar lugares altos.

O interesante é que, ao ser un soporte tan grande, diferente ao que están afeitos –normalmente o folio o individual da ficha–, eses límites do individual rómpense. O lenzo de intervención é o mesmo para todos os nenos e nenas e pódense mover no espazo permitindo unha contaminación dos debuxos de todas as persoas participantes. Algunhas crianzass prestan máis atención aos detalles e transforman a creacións doutros, resultando nun espazo de debuxo colaborativo.

Es muy importante presentar y mostrar las posibilidades expresivas y de trazo de los distintos materiales que van a utilizar, porque, en definitiva, van a ser sus herramientas de descubrimiento y exploración autónoma. Las personas adultas se retiran y comienza la intervención con los diferentes útiles trazadores: ceras blandas, témperas en barra y pinceles unidos a palos de grandes dimensiones para alcanzar lugares altos.

Lo interesante es que, al ser un soporte tan grande, diferente al que están acostumbrados –normalmente el folio el individual de la ficha–, esos límites de lo individual se rompen. El lienzo de intervención es el mismo para todos los niños y niñas y se pueden mover en el espacio permitiendo una contaminación de los dibujos de todas las personas participantes. Algunos niños y niñas prestan más atención a los detalles y transforman la creaciones de otros, resultando en un espacio de dibujo colaborativo.
454 visualizaciones0 comentarios

Comentarios


bottom of page