top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

A cidade I / La ciudad I

Actualizado: 8 jun 2020

Fixemos unha réplica do xogo de construción de madeira deseñado por Ladislav Sutnar e levamos a cabo unha proposta de debuxo e volume co alumnado de infantil (idades de 3 a 6 anos). Neste caso estendemos unha superficie grande de papel e dispoñemos as pezas de madeira. Dependendo dos grupos, xogan coas pezas amontoándoas ou distribuíndoas en liñas e inician as súas construcións.


Hicimos una réplica del juego de construcción de madera diseñado por Ladislav Sutnar y llevamos a cabo una propuesta de dibujo y volumen con el alumnado de infantil (edades de 3 a 6 años).

En este caso extendemos una superficie grande de papel y disponemos las piezas de madera. Dependiendo de los grupos, juegan con las piezas apilándolas o distribuyéndolas en líneas e inician sus construcciones.


A continuación introducimos útiles trazadores para que poidan debuxar sobre o papel e establecer relacións entre as distintas construcións (camiños, estradas, pontes). Nalgunhas sesións realizan primeiro un debuxo de observación das súas creacións.

A continuación introducimos útiles trazadores para que puedan dibujar sobre el papel y establecer relaciones entre las distintas construcciones (caminos, carreteras, puentes). En algunas sesiones realizan primero un dibujo de observación de sus creaciones.


O resultado é un gran debuxo colaborativo que rexistra os procesos levados a cabo na construción da súa cidade.

El resultado es un gran dibujo colaborativo que registra los procesos llevados a cabo en la construcción de su ciudad.347 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page