top of page
 • Foto del escritorescola imaxinada

Os animais por dentro: un taller de ilustración científica

Se na entrada anterior falabamos de ilustración naturalista, agora imos centrarnos noutro tipo de ilustración da natureza: a ilustración científica.


A ilustración científica é unha disciplina científico-artística que nos ofrece innumerables posibilidades de interpretar e comunicar a complexidade da natureza e segue estando moi presente na actualidade. O Manual de ilustración científica (geoPlaneta), sinala que este tipo de ilustración permíte:

 • Representar un arquetipo: é dicir, non fai referencia a un exemplar en concreto senón a un representante ideal de todos os individuos dunha mesma especie.

 • Interpretar e construír lugares ou especies inexistentes.

 • Representar procesos, que por cuestións temporais ou espaciais, son imposibles de representar con outro medio que non sexa debuxo (a cadea trófica, os sistemas de mareas, a erupción dun volcán, a fotosíntesis etc.).

 • Sintetizar e simplificar información, eliminando aquela superflua que pode desviar a atención e entorpecer a comprensión do modelo (por exemplo o sangue que mana dun corte nunha ilustración médica), ou á inversa,

 • destacar determinados elementos en detrimento doutros que resulten irrelevantes para o estudo (p.e. debuxar unicamente o sistema circulatorio, omitindo todos os órganos e tecidos de ao redor).


A ilustración científica amplía o debuxo como medio transversal nos diversos campos de coñecemento. Representar os animais do noso contexto, as partes do corpo, facer un mapa do territorio, mostrar visualmente o sistema dixestivo, a transformación dunha oruga en bolboreta ou como se fai un edificio, son só uns exemplos do potencial do debuxo científico na escola. O debuxo axúdanos así a entender procesos complexos que moitas veces son difíciles de explicar con palabras e convida a seguir investigando e a compartir a información.


Mostramos a continuación un taller realizado con alumnado de infantil no que utilizamos o debuxo para visualizar como son os animais por dentro. Os nenos e nenas participantes debuxan diferentes animais e, a continuación, con papel vexetal en diversas capas, incorporan aquilo que coñecen ou imaxinan sobre como funciona o corpo. O debuxo, convértese así nun medio para compartir información e visualizar o seu pensamento e serve de mapa para a reflexión conxunta.

 

La ilustración científica es una disciplina científico-artística que nos ofrece innumerables posibilidades de interpretar y comunicar la complejidad de la naturaleza y sigue estando muy presente en la actualidad. El Manual de ilustración científica (geoPlaneta), señala que este tipo de ilustración nos permite:


 • Representar un arquetipo: es decir, no hace referencia a un ejemplar en concreto sino a un representante ideal de todos los individuos de una misma especie.

 • Interpretar y construir lugares o especies inexistentes.

 • Representar procesos, que por cuestiones temporales o espaciales, son imposibles de representar con otro medio que no sea dibujo (la cadena trófica, los sistemas de mareas, la erupción de un volcán, la fotosíntesis, etc.).

 • Sintetizar y simplificar información, eliminando aquella superflua que puede desviar la atención y entorpecer la comprensión del modelo (por ejemplo la sangre que mana de un corte en una ilustración médica), o a la inversa,

 • destacar determinados elementos en detrimento de otros que resulten irrelevantes para el estudio (p.e. dibujar únicamente el sistema circulatorio, omitiendo todos los órganos y tejidos de alrededor).


La ilustración científica amplía el dibujo como medio transversal en los diversos campos de conocimiento. Representar los animales de nuestro contexto, las partes del cuerpo, hacer un mapa del territorio, mostrar visualmente el sistema digestivo, la transformación de una orgua en mariposa o cómo se hace un edificio, son solo unos ejemplos del potencial del dibujo en la escuela. El dibujo nos ayuda así a entender procesos complejos que muchas veces son díficiles de explicar con palabras e invita a seguir investigando y a compartir la información.


En las imágenes de arriba mostramos un taller realizado con alumnado de infantil , en el que utilizamos el dibujo para visualizar cómo son los animales por dentro. Los niños y niñas participantes dibujan diferentes animales y, a continuación, con papel vegetal en diversas capas, incorporan aquello que conocen o imaginan sobre cómo funciona el cuerpo. El dibujo, se convierte así en un medio para compartir información y visualizar su pensamiento y sirve de mapa para la reflexión conjunta.
527 visualizaciones0 comentarios

Comentarios


bottom of page