top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

As bolsas da Natureza / Las bolsas de la Naturaleza

Actualizado: 4 may 2022

Durante un paseo polo bosque, os nenos e nenas colleron espontáneamente follas, pólas e outros obxectos que chamaron a súa atención. Como os petos e as mans xa estaban cheas de materiais, xurdiu a necesidade dun obxecto para transportalos. Xuntos decidimos facer unha bolsa, que chamamos "Bolsa da Natureza", para levar e gardar os elementos e, moi importante, cando non se van usar máis na aula, devolver á natureza todo o que tiñamos recollido. Introducimos entón o concepto de ciclo da vida e de humus –substrato natural que se vai conformando a través das follas e os paus descompostos por microorganismos como fungos e bacterias–, que mellora a fertilidade dos solos. Trátase de ser conscientes do noso impacto na natureza para coidala.

Os nenos e nenas personalizaban a súa bolsa a partir da experiencia vivida polo bosque, debuxando aqueles elementos que viran no paseo.

Para a confección da bolsa da natureza empregamos como materiais teas, que pegabamos con pegamento de tea, e cintas ou cordas.

Tamén podemos facer diferentes versións, por exemplo, empregando papel ríxido, tipo cartón.


 

La bolsa de la naturaleza

Durante un paseo por el bosque, los niños y niñas cogieron espontáneamente hojas, ramas y otros objetos que llamaron su atención. Como los bolsillos y las manos ya estaban llenas de materiales, surgió la necesidad de un objeto para transportarlos. Juntos decidimos hacer una bolsa, que llamamos "Bolsa de la Naturaleza", para llevar y guardar los elementos y, muy importante, cuando no se van a usar más en el aula, devolver a la naturaleza todo lo que habíamos recogido. Introducimos entonces el concepto de ciclo de la vida y de humus –sustrato natural que se va conformando a través de las hojas y los palos descompuestos por microorganismos como hongos y bacterias–, que mejora la fertilidad de los suelos. Se trata de hacernos conscientes de nuestro impacto en la naturaleza para cuidarla.

Los niños y niñas personalizaban su bolsa a partir de la experiencia vivida por el bosque, dibujando aquellos elementos que habían visto en el paseo.

Para la confección de la bolsa de la naturaleza empleamos como materiales telas, que pegábamos con pegamento de tela, y cintas o cuerdas.

También podemos hacer distintas versiones, por ejemplo, empleando papel rígido, tipo cartón.

306 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page