top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

De abstracto a figurativo

Actualizado: 8 jun 2020

Levamos a cabo a proposta de abstracto a figurativo recollida no libro “Educar a través da arte” con nenos e nenas de primaria.

Inicialmente recortan e pegan diferentes formas de cartolinas conformando unha forma abstracta.


Llevamos a cabo la propuesta de abstracto a figurativo recogido en el libro “Educar a través del arte” con niños y niñas de primaria.

Inicialmente recortan y pegan diferentes formas de cartulinas conformando una forma abstracta.


A continuación, situamos as formas no retroproyector e proxectámolas sobre un papel na parede. A medida que viran e moven as formas imaxinan que figuras poderían ser. Como docentes debemos ser pacientes e non adiantar respostas ou a nosa visión adulta. Unha vez imaxinada a súa figura, cada neno ou nena debuxa sobre o papel a silueta da súa forma.

A continuación, situamos las formas en el retroproyector y las proyectamos sobre un papel en la pared.

A medida que giran y mueven las formas imaginan qué figuras podrían ser. Como docentes debemos ser pacientes y no adelantar respuestas o nuestra visión adulta. Una vez imaginada su figura, cada niño o niña dibuja sobre el papel la silueta de su forma.


Colorean a figura con témpera e realizan un mural colaborativo que integra todas as formas. Ao ser proxectadas, as formas cambian de escala, o que lles permite imaxinar, crear e debuxar detalles que non estaban na composición de cartolina inicial.

Colorean la figura con témpera y realizan un mural colaborativo que integra todas las formas.

Al ser proyectadas, las formas cambian de escala, lo que les permite imaginar, crear y dibujar detalles que no estaban en la composición de cartulina inicial.


Como docentes, temos que estar atentos aos procesos que xorden dos propios nenos e nenas. Debemos saber detectalos, respectalos e fomentalos, sendo flexibles a esas achegas que non estaban previstas. Por exemplo, nesta experiencia, moitos nenos, sobre todo a medida que avanzaba a actividade e coñecían a dinámica, realizaban composicións que eran inicialmente figurativas.

Outro proceso que observamos foi que algúns nenos xa non usaban o proxector para cambiar a escala das súas formas, senón que as debuxaban ampliadas sobre anacos de papel que logo pegaban ao mural.

Como docentes, tenemos que estar atentos a los procesos que surgen de los propios niños y niñas. Debemos saber detectarlos, respetarlos y fomentarlos, siendo flexibles a esas aportaciones que no estaban previstas.

Por ejemplo, en esta experiencia, muchos niños, sobre todo a medida que avanzaba la actividad y conocían la dinámica, realizaban composiciones que eran inicialmente figurativas. Sugerimos entonces la realización de un teatro de sombras para contar una historia con ellas.

Otro proceso que observamos fue que algunos niños ya no usaban el proyector para cambiar la escala de sus formas, sino que las dibujaban ampliadas sobre trozos de papel que luego pegaban al mural.


Suxerimos a continuación a realización dun teatro de sombras para contar unha historia con elas.


Outra variación da proposta pode exporse con elementos da natureza.

Otra variación de la propuesta puede plantearse con elementos de la naturaleza.


231 visualizaciones0 comentarios

コメント


bottom of page