top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

De abstracto a figurativo

Actualizado: 21 abr 2020

Comezamos realizando composicións abstractas a partir de manchas feitas con pinturas de auga como acuarelas ou témperas. Outra posibiliade moi interesente de investigación é unha procura de materiais que tinguen e que temos na casa para facer con eles as nosas manchas: viño tinto, betadine, remolacha, café, té, curri, salsa de tomate, pementón con auga, azafrán...

A premisa é que xeremos varias manchas no mesmo papel, procurando que cada mancha toque a outra nalgún punto, nunha composición harmónica.

Comenzamos realizando composiciones abstractas a partir de manchas realizadas con acuarelas o témperas. Otra posibilidad muy interesante de investigación es una búsqueda de materiales que tiñen y que tenemos en casa para hacer con ellos nuestras manchas: vino tinto, betadine, remolacha, café, té, curri, salsa de tomate, pimentón con agua, azafrán... La premisa es que generemos varias manchas en el mismo papel, procurando que cada mancha toque a otra en alguno punto, en una composición armónica.Materiais empregados nas fotos: café, remolacha, curri e betadine.

Materiales empleados en las fotos: café, remolacha, curri y betadine.

Despois de facer un traballo amplo de experimentación con diferentes composicións e esperar a que sequen, procederemos a transformalas, cun grafismo mínimo (tal como se ve nas fotos), nun elemento figurativo: animal, obxecto, personaxe etc...

Conceptos que se manexan nesta actividade:

Abstracto: que non pretende representar unha realidade concreta, senón que atende a cuestións estéticas de forma, cor, son, movemento, proporción ou composición.

Figurativo: representación de formas ou figuras recoñecibles, tanto reais como imaxinadas. Oposto á abstracción.


Después de hacer un trabajo amplio de experimentación con diferentes composiciones y esperar a que sequen, procederemos a transformarlas, con un grafismo mínimo (tal como se ve en las fotos), en un elemento figurativo: animal, objeto, personaje, etc...

Conceptos que se manejan en esta actividad:

Abstracto: que no pretende representar una realidad concreta, sino que atiende a cuestiones estéticas de forma, color, sonido, movimiento, proporción o composición. Figurativo: representación de formas o figuras reconocibles, tanto reales como imaginadas. Opuesto a la abstracción.


691 visualizaciones0 comentarios

Comentários


bottom of page