top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Educación artística Vs. Manualidades

Actualizado: 18 abr 2021

Acostúmase asociar manualidades con educación artística, cando as primeiras responden á reprodución de modelos xa deseñados de antemán e a segunda a procesos de creación persoal.

Para clarificalo presentamos dúas definicións:


Educación artística: continuo proceso de investigación, creación e expresión que permite explorar, coñecer e transformar a realidade de forma crítica e reflexiva, contribuíndo, ao mesmo tempo, á construción da nosa identidade. Neste blog presentamos unha perspectiva da educación artística ligada á creatividade, como un proceso de procura de formas estéticas, conceptos ou significados afastados da convención e dos produtos estandarizados. A creación artística leva consigo facer, reflexionar e transformar.

Manualidades: traballos manuais que se realizan partindo dun modelo predeseñado e que se caracterizan por ser accións mecánicas (colorear, dobrar, recortar, picar, pegar) que non conectan pensamento e execución manual. Adoitan estar encamiñadas a desenvolver a motricidade fina, a consolidar contidos ou a decorar.


 


Educación artística Vs. Manualidades


Se acostumbra a asociar manualidades con educación artística, cuando las primeras se corresponden con la reproducción de modelos ya diseñados de antemano y la segunda a procesos de creación personal. Para clarificarlo presentamos dos definiciones:


Educación artística: continuo proceso de investigación, creación y expresión que permite explorar, conocer y transformar la realidad de forma crítica y reflexiva, contribuyendo, al mismo tiempo, a la construcción de nuestra identidad. En este blog presentamos una perspectiva de la educación artística ligada a la creatividad, como un proceso de búsqueda de formas estéticas, conceptos o significados alejados de la convención y de los productos estandarizados. La creación artística lleva consigo hacer, reflexionar y transformar.


Manualidades: trabajos manuales que se realizan partiendo de un modelo prediseñado y que se caracterizan por ser acciones mecánicas (colorar, doblar, recortar, picar, pegar) que no conectan pensamiento y ejecución manual. Suelen estar encaminadas a desarrollar la motricidad fina, a consolidar contenidos o a decorar.327 visualizaciones1 comentario

1 Comment


escurietroser
Mar 02, 2023

Ciertamente, los niños, para aprender a expresarse, necesitan contextos comunicativos ricos. Del mismo modo que aprendemos el lenguaje de forma dialógica, reflexionando las ideas que subyacen, más allà del "producto oral" que el niño y la niña pequeños pueden expresar respecto al modelo "formal" del habla, con el lenguaje artístico debemos hacer el mismo proceso.

Like
bottom of page