top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Educar a través del arte. Hacia una escuela imaginada

Actualizado: 16 mar 2023

Estamos moi contentemos de anunciar que acaba de sair en español o noso primeiro libro de temática pedagóxica Educar a través del arte. Hacia una escuela imaginada, publicado por Kalandraka Editora na colección Biblioteca de Pedagogía.


Este ensaio, centrado na formación docente a través das artes, pretende achegar a creación artística ás escolas. A súa orixe foi, sen dúbida, a necesidade de compartir unha realidade que nos afectaba como artistas e profesores nunha facultade de formación: a presenza nas aulas de infantil e primaria de metodoloxías alleas á infancia que inhiben a súa creatividade. Metodoloxías reprodutivas que ocultan o esencial: a importancia de deixar tempo e espazo para que infancia cre por ela mesma e, nese proceso, poida pensarse e pensar o mundo.


Para iso decidimos pararnos naqueles conceptos que, por tan obvios e evidentes, case nunca nos paramos a reflexionar: creatividade, imaxinación, proceso, sentido estético... Conceptos que teñen moitas arestas porque interpelan ás nosas crenzas, estilos docentes e modos de vida e esixen, moitas veces, dun enorme esforzo de deconstrucción de nós mesmos.


Como a nosa formación procede do facer, tiñamos claro, ademais, que todas estas cuestións debían de ser abordadas de forma práctica, a través de pequenas accións que convidasen á reflexión, recollendo así as ideas de John Dewey da aprendizaxe a través da experiencia. Para o libro, fixemos unha escolma dalgunhas das propostas que levamos a cabo co noso alumnado en formación e comparten un obxectivo común: producir condicións educativas – e por extensión de vida– emancipadoras que axuden a unha transformación social e democrática da escola. E ese proceso é inseparable de levar á infancia aquilo que os currículos agochan ou eliminan: os procesos creativos propios das artes. 

Educar a través del arte. Hacia una escuela imaginada


Estamos muy contentos de anunciar que se acaba de publicar en español nuestro primer libro de temática pedagógica Educar a través del arte. Hacia una escuela imaginada (Kalandraka Editora) en su colección Biblioteca de Pedagogía. Un libro que nos ha abierto numerosas puertas a profesionales de la educación y ayudado a forjar alianzas con personas con las que compartimos una visión de la infancia y la escuela.


El origen de este libro fue, sin duda, la necesidad de compartir una realidad que nos afectaba como artistas y profesores en una facultad de formación: la presencia en las aulas de infantil y primaria de metodologías ajenas a la infancia que inhíben su creatividad. Metodologías reproductivas que se han naturalizado y ocultan lo esencial: la importancia de dejar tiempo y espacio para que infancia cree por ella misma y, en ese proceso pueda pensarse y pensar el mundo.


Para ello decidimos pararnos en aquellos conceptos que, por tan obvios y evidentes, nunca nos paramos a reflexionar: creatividad, imaginación, proceso, sentido estético... Conceptos que tienen muchas aristas porque interpelan a nuestras creencias, estilos docentes y modos de vida y exigen, muchas veces, un enorme esfuerzo de deconstrucción de nosotros mismos.


Como nuestra formación procede de la creación, teníamos claro, además, que todas estas cuestiones debían de ser abordadas de forma práctica, a través de pequeñas acciones que invitaran a la reflexión, recogiendo así las ideas de John Dewey del aprendizaje a través de la experiencia. Para el libro, agrupamos algunas de las propuestas que realizamos con nuestro alumnado en formación y comparten un objetivo común: producir condiciones educativas – y por extensión de vida– emancipadoras que ayuden a una transformación social y democrática de la escuela. Y ese proceso es inseparable de llevar a la escuela, aquello que los currículos ocultan o eliminan: los procesos creativos propios de las artes.


748 visualizaciones5 comentarios

5 Comments


Laura Hurtado
Laura Hurtado
May 03, 2023

Vicente y Salvador, felicitaciones. Con muchas ganas de leerlos. Un abrazo desde Colombia.

Like

María Rivera
María Rivera
Mar 03, 2023

Felicitaciones. Que gusto que se difunda aún más su creativo trabajo. Un abrazo desde México😊

Like

angierid
angierid
Mar 02, 2023

Gracias por compartir esta buena noticia. Felicitaciones

Like

vicblanco
vicblanco
Mar 02, 2023

gràcies Sílvia!

Like

Sílvia Majoral
Sílvia Majoral
Mar 02, 2023

¡Felicidades!

Like
bottom of page