top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Material non estruturado: formas de cartón


En escola imaixada incidimos na reutilización de materiais sinxelos e fáciles de atopar para levar a cabo propostas constructivas. Neste caso, con cartón recortado facemos unha serie de formas que pintamos de cores e furamos en diversos puntos de xeito que, mediante cordas ou las, os nenos e e nenas poidan entrelazalas, creando composicións entre elas. Aínda que as formas son planas, a súa disposición no espazo, ao seren colgadas das cordas, permite crear instalacións tridimensionais.

Nota: para pintar as formas é importante empregar pinturas certificadas para o uso infantil.


En escola imaxiada incidimos en la reutilización de materiales sencillos y fáciles de encontrar para llevar a cabo propuestas constructivas. En este caso, con cartón recortado hacemos una serie de formas que pintamos de colores y agujereamos en diversos puntos de manera que, mediante cuerdas o lanas, los niños y y niñas puedan entrelazarlas, creando composiciones entre ellas. Aunque las formas son planas, su disposición en el espacio, al ser colgadas de las cuerdas, permite crear instalaciones tridimensionales.

Nota: para pintar las formas es importante emplear pinturas certificadas para el uso infantil.
388 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page