top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Maxi-cerasNa arte é habitual que os artistas deseñen as súas propias ferramentas para levar a cabo os seus procesos creativos. O pintor Gerhard Richter constrúe unhas enormes espátulas que lle permiten arrastrar a pintura en lenzos de grandes dimensións, Anish Kapoor fai formas para tallar as súas esculturas de cera, Brice Marden, prolonga o pincel con ramas longas para transformar o xesto, etc.


Nesta lóxica, realizamos un taller para que o profesorado deseñe e xere as súas propias ferramentas coa cera. O obxectivo é realizar ceras trazadoras máis grandes do habitual para que as crianzas as agarren empregando toda a man e as usen como unha prolongación do seu corpo.


Para realizar as ceras utilizamos (previa colleita) pequenos anacos de ceras que van quedando sen utilizar. Todos os anacos derrétense nunha cazola xerando unha cor uniforme que vertemos nun recipiente facilmente desmoldeable (vaso de papel, brick de leite etc.). Para intensificar algunhas cores, podemos botar nas medio ceras sen derreter que quedarán solidificadas no medio de toda a masa.


O taco inicial terá a forma do molde que utilizamos, polo que para que teña unha forma máis ergonómica tallaremos a mesma con axuda dun cutter.


As dúas variables que podemos facer son maxi-ceras de cera comercial derretida (son máis duras e máis adecuadas para crianzas de segunda etapa).

Outra variable será derreter cera de abella e mesturar con ceras enteiras (ten unha dureza lixeira e ás crianzas da primeira etapa resúltalles máis fácil trazar).


Á parte dos tipos de cera tamén podemos xogar con diferentes formatos de soporte. Neste taller utilizamos uns rectángulos de madeira nos que reservamos un dos lados e vertemos sobre el a cera para facer unha regreta de frottage. Tamén os paus cos que removiamos a mestura ían cargándose cada vez máis de material, polo que, unha vez solidificado, utilizámolos como grandes lapis trazadores.


 

Maxi-ceras


En el arte es habitual que los artistas diseñen sus propias herramientas para llevar a cabo sus procesos creativos. El pintor Gerhard Richter construye unas enormes espátulas que le permiten arrastrar la pintura en lienzos de grandes dimensiones, Anish Kapoor hace hormas para tallar sus esculturas de cera, Brice Marden, prolonga el pincel con ramas largas para transformar el gesto, etc.


En esta lógica, realizamos un taller para que el profesorado diseñe y genere sus propias herramientas con la cera. El objetivo es realizar ceras trazadoras más grandes de lo habitual para que los niños las agarren utilizando toda la mano y las usen como una prolongación de su cuerpo.


Para realizar las ceras utilizamos ( previa recolecta) pequeños trozos de ceras que van quedando sin utilizar. Todos los trozos se derriten en una cazuela generando un color uniforme que vertimos en un recipiente fácilmente desmoldeable ( vaso de papel, brick de leche, etc. ) para intensificar algunos colores, podemos echar en el medio ceras sin derretir que quedaran solidificadas en medio de toda la masa.


El taco inicial tendrá la forma del molde que utilizamos, por lo que para que tenga una forma más ergonómica tallaremos la misma con ayuda de un cutter.


Las dos variables que podemos hacer son maxi-ceras de cera comercial derretida ( son más duras y más adecuadas para crianzas de segunda etapa)


Otra variable será derretir cera de abeja y mezclar con ceras enteras ( tiene una dureza ligera y a las crianzas de la primera etapa les resulta más fácil trazar)


Aparte de los diferentes tipos de cera también podemos jugar con diferentes formatos de soporte. En este taller utilizamos unos rectángulos de madera en los que reservamos uno de los lados y vertimos sobre él la cera para hacer una regleta de frottage. También los palos con los que removíamos la mezcla iban cargándose cada vez más de material, por lo que, una vez solidificado, los utilizamos como grandes lápices trazadores.


693 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page