top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O Entroido / El Carnaval

Levamos a cabo a proposta do entroido tradicional co alumnado da facultade de formación do profesorado de primaria nas seguintes fases:


1. Procura de información das distintas celebracións do Entroido, especialmente os declarados de interese cultural (Entroidos de Laza, Verín, Xinzo de Limia etc…).

Posta en común da información sobre os diferentes Entroidos

2. Posta en común da información, facendo fincapé nos diferentes vestidos de cada localidade e analizando características comúns: máscaras, pantallas, colorido, barroquismo, motivos animais, vexetais, de astronomía, elementos sonoros (cascabeis, botes, latas…) etc.


3. Realización dunha pantalla persoal a partir de diversos materiais –cartón, papel, teas...– que integre estas características observadas. Para iniciar a máscara–pantalla partimos de cartolinas e grampas. Mediante cortes na cartolina e grampando eses cortes conseguimos facer volumes. É unha técnica que permite unha grande inmediatez e improvisación a medida que imos xerando as formas.


4. Unha vez rematada a forma/ volume, realizamos bosquexos con distintas técnicas para deseñar e valorar diferentes acabados que poidan ser trasladados ás máscaras.

5. Comezamos a personalizar a nosa máscara de acordo coas características observadas (colorido, barroquismo...). Utilizamos témperas e outros materiais como cartolinas e papeis de cores, plumas, follas, cascabeis, cordas etc.


6. Resultados de máscaras finais e exposición nas paredes da aula.

 

El Carnaval

Llevamos a cabo la propuesta del carnaval tradicional con el alumnado de la facultad de formación del profesorado de primaria en las siguientes fases:


1. Búsqueda de información de las distintas celebraciones del Carnaval (Carnaval tradicional en Galicia), especialmente los declarados de interés cultural (Carnavales de Laza, Verín, Xinzo de Limia etc…).

Posta en común da información sobre os diferentes Entroidos

2. Puesta en común de la información, haciendo hincapié en los diferentes vestidos de cada localidad y analizando características comunes: máscaras, pantallas, colorido, barroquismo, motivos animales, vegetales, de astronomía, elementos sonoros (cascabeles, botes, latas…) etc.


3. Realización de una pantalla personal a partir de diversos materiales –tarjeta, papel, telas...– que integre estas características observadas. Para iniciar la máscara–pantalla partimos de cartulinas y grapas. Mediante cortes en la cartulina y grapando esos cortes conseguimos hacer volúmenes. ES una técnica que permite una grande inmediatez e improvisación a medida que vamos generando las formas.

4. Una vez finalizada la forma/ volumen, realizamos bosquejos con distintas técnicas para diseñar y valorar diferentes acabados que puedan ser trasladados a las máscaras.

5. Comenzamos a personalizar nuestra máscara de acuerdo con las características observadas (colorido, barroquismo...). Utilizamos témperas y otros materiales como cartulinas y papeles de colores, plumas, hojas, cascabeles, cuerdas etc.


6. Resultados de las máscaras finales y exposición en las paredes del aula


778 visualizaciones0 comentarios

Comentarios


bottom of page