top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

O gran teatro de sombras/ El gran teatro de sombras


O gran teatro de sombras foi unha proposta realizada con nenos e nenas do colexio Grangel Mascarós, dentro do programa de Residencias Artísticas en Contornas Educativas da Generalitat Valenciana.


O punto de partida foi "o lugar común". Reunidos en asemblea falamos de como nos gustaría vivir. Pensar desde a utopía, permítenos ir máis aló de situacións ou problemáticas reais para formular accións e proxectar cambios positivos: como che gustaría que fose a escola, o teu barrio, a túa aldea?, como debería conservarse o bosque?… Trátase de crer na creación como unha posibilidade transformadora. Para nós é moi importante entender a educación como unha forma de pensamento creativo que nos axuda a construír unha visión persoal do mundo; e a escola como un espazo onde esa construción se leva a cabo cos demais, con aquelas existencias diferentes ás nosas, porque teñen outros saberes e outras aprendizaxes.


Con este taller queriamos explorar as posibilidades gráficas e narrativas como linguaxes que se entrelazan e desencadean diferentes imaxes e relatos. O medio gráfico que utilizamos foi a colaxe, a través do recorte de cartolinas e a creación de formas que se pegan unhas con outras para xerar un contexto no que vivir e relacionarnos. O elemento narrativo foi o teatro de sombras. Levantamos un teatro de sombras de grandes dimensións con papel de estraza e un retroproxector onde os nenos e nenas situaban as súas formas de cartolinas. Este teatro convertíase nun escenario de acción que permitía imaxinar e narrar esas formas de vivir en comunidade. Seres humanos e non humanos convivían nesa pantalla, onde os nenos e nenas imaxinaban e exploraban espazos, formas, cores, palabras, metáforas, ritmos e pausas, xogando entre a realidade, a ficción e a reinterpretación.


.


 

EL GRAN TEATRO DE SOMBRAS


El gran teatro de sombras fue una propuesta realizada con niños y niñas del colegio Grangel Mascarós, dentro del programa de Residencias Artísticas en Entornos Educativos de la Generalitat Valenciana.


El punto de partida fue "el lugar común". Reunidos en asamblea hablamos de cómo nos gustaría vivir. Pensar desde la utopía, nos permite ir más allá de situaciones o problemáticas reales para plantear acciones y proyectar cambios positivos: ¿cómo te gustaría que fuera la escuela, tu barrio, tu aldea?, ¿cómo debería conservarse el bosque?… Se trata de creer en la creación como una posibilidad transformadora. Para nosotros es muy importante entender la educación como una forma de pensamiento creativo que nos ayuda a construir una visión personal del mundo; y la escuela como un espacio donde esa construcción se lleva a cabo con los demás, con aquellas existencias diferentes a las nuestras, porque tienen otros saberes y otros aprendizajes.


Con este taller queríamos explorar las posibilidades gráficas y narrativas como lenguajes que se entrelazan y desencadenan diferentes imágenes y relatos. El medio gráfico que utilizamos fue el collage, a través del recorte de cartulinas y la creación de formas que se pegaban unas con otras para generar un contexto en el que vivir y relacionarnos. El elemento narrativo fue el teatro de sombras. Levantamos un teatro de sombras de grandes dimensiones con papel de estraza y un retroproyector donde los niños y niñas situaban sus formas de cartulinas. Este teatro se convertía en un escenario de acción que permitía imaginar y narrar esas formas de vivir en comunidad. Seres humanos y no humanos convivían en esa pantalla, donde los niños y niñas imaginaban y exploraban espacios, formas, colores, palabras, metáforas, ritmos y pausas, jugando entre la realidad, la ficción y la reinterpretación.
384 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page