top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Recursos: Que é a liberdade/ Qué es la libertad

Actualizado: 16 jul 2020


Traballar cos nenos e as nenas temáticas e conceptos abstractos, que relacionan ideas e elementos diversos e que carecen dunha resposta única e uniforme, é sempre unha tarefa complexa. Porén, velaquí un recurso interesante que descubrimos grazas á mestra de primaria Mari Blanco para introducir, neste caso, o tema da liberdade ‒a cal tamén dende o ámbito educativo é concibida de varias maneiras polos e polas docentes, véxase, por exemplo, a concepción sobre o adxectivo “libre” que temos en Escola Imaxinada‒.


Qué es la libertad (2016), escrito e ilustrado por Renata Bueno ‒arquitecta e artista plástica brasileira‒, de Thule Edicións (colección Trampantojo), é un álbum ilustrado no que un neno non sabe que é a liberdade e pregúntallo a todo o mundo: ao lapis vermello, á goma, ao papel, a dúas liñas rectas, aos círculos, ás pompas de xabón, ás grampas, ao alfabeto, aos mapas, á choiva, ao arco iris, aos paxaros e á noite.


A diversidade fai acto de presenza cada catro páxinas, debido a que en cada pregunta do neno a un elemento hai unha cor que predomina, un tipo de letra e unha estética propia. As contestacións á súa pregunta non son verbais como se podería esperar, senón visuais e poéticas. Cada resposta gráfica que vemos é distinta da anterior, como símil de que a liberdade para cada cal pode ser entendida e expresada de forma diferente.


Ademais, este libro xurdiu da experiencia da autora coa exploración de diversas técnicas de ilustración en talleres infantís, de aí deriva que, na súa totalidade, sexa unha invitación á experimentación con múltiples materiais e técnicas: a trazar liñas, a facer garabatos, a debuxar borrando, a explorar o papel e xerar texturas, a debuxar poesía…Outro aspecto interesante é que, ao final, déixase aberta a cuestión aos lectores e ás lectoras, á súa percepción e interpretación, tal e como, en última instancia, sucede nunha obra de arte.

En definitiva, o presente álbum ilustrado pode ser o preludio á experimentación, á colaxe, á combinación de técnicas plásticas, ao diálogo, á reflexión… con múltiples posibilidades para iniciar procesos creativos na aula.


------


Trabajar con los niños y las niñas temáticas y conceptos abstractos, que relacionan ideas y elementos diversos y que carecen de una respuesta única y uniforme, es siempre una tarea compleja. Pero he aquí un recurso interesante que descubrimos gracias a la maestra de primaria Mari Blanco para introducir, en este caso, el tema de la libertad ‒la cual también desde el ámbito educativo es concebida de varias maneras por los y las docentes, véase, por ejemplo, la concepción sobre el adjetivo “libre” que tenemos en Escola Imaxinada‒.


Qué es la libertad (2016), escrito e ilustrado por Renata Bueno ‒arquitecta y artista plástica brasileña‒, de Thule Ediciones (colección Trampantojo), es un álbum ilustrado en el que un niño no sabe qué es la libertad y se lo pregunta a todo lo que le rodea: al lápiz rojo, a la goma, al papel, a dos líneas rectas, a los círculos, a las pompas de jabón, a las grapas, al alfabeto, a los mapas, a la lluvia, al arco iris, a los pájaros y a la noche.


La diversidad hace acto de presencia cada cuatro páginas, puesto que en cada pregunta del niño a un elemento hay un color que predomina, un tipo de letra y una estética propia. Las contestaciones a su pregunta no son verbales como se podría esperar, sino visuales y poéticas. Cada respuesta gráfica que vemos es distinta de la anterior, como símil de que la libertad para cada cual puede ser entendida y expresada de forma diferente.


Este libro surgió de la experiencia de la autora con la exploración de diversas técnicas de ilustración en talleres infantiles, de ahí deriva que, en su totalidad, sea una invitación a la experimentación con múltiples materiales y técnicas: a trazar líneas, a hacer garabatos, a dibujar borrando, a explorar el papel y generar texturas, a dibujar poesía…Otro aspecto interesante es que, al final, se deja abierta la cuestión a los lectores y a las lectoras, a su percepción e interpretación, tal y como, en última instancia, sucede en una obra de arte.


En definitiva, el presente álbum ilustrado puede ser el preludio a la experimentación, al collage, a la combinación de técnicas plásticas, al diálogo, a la reflexión… con múltiples posibilidades para iniciar procesos creativos en el aula.
329 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page