top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Sobre o adxectivo "libre"/ Sobre el adjetivo "libre"

Actualizado: 9 sept 2021

Debemos ter moito coidado co adxectivo “libre” que se utiliza con frecuencia desde a didáctica: “debuxo libre”, “xogo libre”, “exploración libre”, etcétera. Nós nunca adoitamos referirnos a un proceso creativo con ese termo. Talvez porque, como artistas, somos conscientes das convencións e límites que hai que derrubar para conseguir ese pequeno espazo de liberdade que ansiamos. A liberdade é sempre unha esperanza que nos guía, nunca un medio ou unha metodoloxía.


O adxectivo “libre” invisibiliza os numerosos factores que nos condicionan e dos que debemos ser conscientes. Por exemplo, o pretendido “xogo libre” dos nenos e nenas está condicionado polas series de televisión, a publicidade, os xoguetes, o deseño do espazo de xogo... aspectos que transmiten, moitas veces, roles de xénero, competitividade, actitudes consumistas, etc.


Se cambiamos o adxectivo e, no canto de “libre”, falamos de experimentación ou exploración “autónoma”, quizais entendamos mellor o difícil reto que se nos presenta como docentes. Nenos e nenas afeitas a unha metodoloxía pasiva de fichas precisarán do noso apoio e seguridade para transcender ese modelo. Non é algo que se consiga facilmente e é necesaria unha formación en procesos creativos para aumentar as posibilidades das crianzas para inventar, explorar e descubrir e non conformarse co que lle ven dado pola convención.


 

Sobre el adjetivo "libre"


Debemos tener mucho cuidado con el adjetivo “libre” que se utiliza con frecuencia desde la didáctica: “dibujo libre”, “juego libre”, “exploración libre”, etcétera. Nosotros nunca solemos referirnos a un proceso creativo con ese término. Tal vez porque, como artistas, somos conscientes de las convenciones y límites que hay que derribar para conseguir ese pequeño espacio de libertad que ansiamos. La libertad es siempre una esperanza que en los guía, nunca un medio o una metodología.


El adjetivo “libre” invisibiliza los numerosos factores que nos condicionan y de los que debemos ser conscientes. Por ejemplo, el pretendido “juego libre” de los niños y niñas está condicionado por las series de televisión, la publicidad, los juguetes, el diseño del espacio de juego... aspectos que transmiten, muchas veces, roles de género, competitividad, actitudes consumistas, etc.


Si cambiamos el adjetivo y, en vez de “libre”, hablamos de experimentación o exploración “autónoma”, quizás entendamos mejor el difícil reto que se nos presenta como docentes. Niños y niñas acostumbradas a una metodología pasiva de fichas precisarán de nuestro apoyo y seguridad para trascender ese modelo. No es algo que se consiga fácilmente y es necesaria una formación en procesos creativos para aumentar las posibilidades de los niños y niñas para que pueda inventar e descubrir y no conformarse con lo que le viene dado por la convención.144 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page