top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Recursos: os libros de Sílvia MajoralEn Escola Imaxinada queremos destacar o traballo das mestras que escriben sobre as súas experiencias cos nenos e nenas, axúdandonos a entender a complexidade e a riqueza da escola.

É o caso de Sílvia Mayoral, mestra de educación infantil no ciclo de 3 a 6 na escola municipal Parc do Guinardó en Barcelona e autora de catro libros ademais de diversos artigos. Lembramos con moita ilusión unha mensaxe súa –a primeira que recibimos cando iniciamos este blogue–, animándonos a continuar. Finalmente hai agora dous anos e grazas á entón directora da revista In-fan-cia, Tona Castell, tivemos o pracer de coñecela persoalmente e ambas nos transmitiron a súa proximidade.


Os libros de Sílvia Majoral falan da infancia desde a infancia, dándolle voz, respectando os seus tempos e procesos. Están escritos desde a perspectiva dunha mestra que observa atenta e, do mesmo xeito que os e as artistas, aprende no propio proceso de facer e comparte as súas dúbidas e aprendizaxes, acertos e erros. Son reflexións moi valiosas porque falan desde a experiencia persoal: sobre a infancia, as familias, os espazos, a nosa forma de actuar na escola...


Dicía Bruno Munari que "xogar é algo serio", nese sentido estes libros acollen unha educación desde o goce do xogo da infancia: estimulante, dinámica, humilde, rigorosa sen ser académica, facilmente accesible; real. "Educar gozando é algo serio", podería ser o lema de todos os seus libros e unha actitude de vida. Como se apunta na recensión dun deles, a súa lectura "pode contaxiar a quen se sinte seguro nunha escola aburrida, pechada e gris e empuxalo a emprender o roteiro do imprevisto, do soño da educación, do goce do traballo diario. Para outros, pode ser un bálsamo saber que non están sós, que hai compañeiras e compañeiros que actúan como eles e son felices co seu traballo"


No seu primeiro libro: ¡Veo todo el mundo! (Octaedro) ademais das súas reflexións sobre como reinventar a escola móstranos catro proxectos realizados na etapa 3-6 e, moi necesario, a súa evolución na maneira de enfocalos.


En Podemos pintar los sueños (Octaedro), recupera o diario de clase como ferramenta pedagóxica para mostrar as vivencias compartidas cun grupo de nenos e nenas de tres anos "coñecéndonos, escoitándonos, creando, xogando, queréndonos, aprendendo, compartindo e vivindo xuntos durante moitas horas"


En Siguiendo el hilo (Octaedro), recolle de forma atenta, sensible e respectuosa as propostas que xorden dos nenos e das nenas, acompañándoos e involucrando ás familias no proceso


Finalmente en En col-laboració. Petits grans projetes (Rosa Sensat), amosa dous proxectos realizados en colaboración –un cunhas familias que traballan no sector audiovisual e outro cuns arquitectos–, que destacan a importancia de que os mestres e mestres traballen e aprendan doutros.


Afastados de fórmulas ou receitas predeseñadas, estes libros son documentos valiosos porque nos mostran en primeira persoa un percorrido vital profesional que nos convida a crear, investigar, descubrir e imaxinar cos nenos e nenas cada día, e, ao mesmo tempo a repensarnos como docentes.


 

Recursos: los libros de Sílvia Majoral


En Escola Imaxinada queremos destacar el trabajo de las maestras que escriben sobre sus experiencias con los niños y niñas y nos ayudan a entender la complejidad y riqueza de la escuela.

Es el caso de Sílvia Mayoral, maestra de educación infantil en el ciclo de 3 a 6 en la escuela municipal Parc del Guinardó en Barcelona y autora de cuatro libros además de diversos artículos. Recordamos con mucha ilusión un mensaje suyo –el primero que recibimos cuando iniciamos este blog–, animándonos a continuar. Finalmente hace ahora dos años y gracias a la entonces directora de la revista In-fan-cia, Tona Castell, tuvimos el placer de conocerla personalmente y ambas nos trasmitieron su cercanía.


Los libros de Sílvia Majoral hablan de la infancia desde la infancia, dándole voz, respetando sus tiempos y procesos. Están escritos desde la perspectiva de una maestra que observa atenta y, al igual que los y las artistas, aprende en el propio proceso de hacer y comparte sus dudas y aprendizajes, aciertos y errores. Son reflexiones muy valiosas porque hablan desde la experiencia personal: sobre la infancia, las familias, los espacios, nuestra forma de actuar en la escuela...


Decía Bruno Munari que "jugar es algo serio", en ese sentido estos libros acogen una educación desde el disfrute del juego de la infancia: estimulante, dinámica, humilde, rigurosa sin ser académica, fácilmente accesible; real. "Educar disfrutando es algo serio", podría ser el lema de todos sus libros y una actitud de vida. Como se apunta en la reseña de uno de ellos, su lectura "puede contagiar a quienes se sienten seguros en una escuela aburrida, cerrada y gris y empujarlos a emprender la ruta de lo imprevisto, del sueño de la educación, del goce del trabajo diario. Para otros, puede ser un bálsamo saber que no están solos, que hay compañeras y compañeros que actúan como ellos y son felices con su trabajo"


En su primer libro: ¡Veo todo el mundo! (Octaedro), además de sus reflexiones sobre cómo reinventar la escuela nos muestra cuatro proyectos realizados en la etapa 3-6 y, muy necesario, su evolución en la manera de enfocarlos.


En Podemos pintar los sueños (Octaedro), recupera el diario de clase como herramienta pedagógica para mostrar las vivencias compartidas con un grupo de niños y niñas de tres años "conociéndonos, escuchándonos, creando, jugando, queriéndonos, aprendiendo, compartiendo y viviendo juntos durante muchas horas"


En Siguiendo el hilo (Octaedro), recoge de forma atenta, sensible y respetuosa las propuestas que surgen de los niños y niñas, acompañanadolos e involucrando a las familias en el proceso


Finalmente en En col-laboració. Petits grans projetes (Rosa Sensat), muestra dos proyectos realizados en colaboración –uno con unas familias que trabajan en el sector audiovisual y otro con unos arquitectos–, que destacan la importancia de que los maestros y maestros trabajen y aprendan de otros.


Alejados de fórmulas o recetas prediseñadas, estos libros son documentos valiosos porque nos muestran en primera persona un recorrido vital profesional que nos invita a crear, investigar, descubrir e imaginar con los niños y niñas cada día, y, al mismo tiempo a repensarnos como docentes.275 visualizaciones1 comentario

1 Comment


Silvia Majoral
Silvia Majoral
Dec 03, 2022

Anda... ¡Me siento tan halagada y contenta!. Sobre todo porque las reflexiones, el escrito y las maravillosas cosas que escribis son vuestras. Sabeis que yo os admiro y mucho. Ay... estoy emocionada, gracias.

A veces hace falta un reconocimiento... y si es vuestro mejor

Sílvia Majoral

Like
bottom of page