top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Referentes: Arkki

Actualizado: 10 mar 2020

A escola de arquitectura para nenos e nenas, e tamén mozos e mozas, Arkki fundouse en Finlandia en 1993 e está xestionada por unha asociación sen ánimo de lucro. O obxectivo de Arkki é espertar o interese e o entusiasmo dos máis pequenos pola arquitectura e a contorna na que habitan, ademais de ofrecer ferramentas para converter aos nenos en cidadáns activos e participativos. O método pedagóxico de Arkki salienta a aprendizaxe a través da experiencia, a filosofía de aprendizaxe activa e o traballo en tres dimensións.

En Arkki, a arquitectura vese como unha totalidade que inclúe arte e deseño. Ponse moita énfase en traballar coas mans e en construír en volume: espazos e edificios son estudados a través da construción de maquetas a diferentes escalas, ás veces, mesmo a escala real.

O ensino na escola Arkki permite que as crianzas e a xente nova se familiaricen coa arquitectura no sentido máis extenso: desde deseñar un obxecto singular ata a planificación de cidades enteiras. A través de proxectos temáticos, traballan sobre elementos arquitectónicos básicos como o espazo, a escala, as cores, as figuras, os materiais, a luz e a sombra, ou as estruturas propiamente ditas. Conforme progresa o ensino, aprenden sobre a historia da arquitectura e sobre as teorías do deseño, ademais de coñecer a construción sostible.

A súa filosofía podería resumirse en ofrecer á infancia e á xuventude unha «educación cívica en arquitectura», isto é, axudar a crear unha comprensión máis profunda da nosa contorna e a demandar un mellor medio ambiente no futuro.


Arkki School of Architecture for Children and Youth


La escuela de arquitectura para niños y jóvenes Arkki se fundó en Finlandia en 1993 y está gestionada por una asociación sin ánimo de lucro. El objetivo de Arkki es despertar el interés y el entusiasmo de los más pequeños por la arquitectura y el entorno en el que habitan, además de ofrecer herramientas para convertir a los niños en ciudadanos activos y participativos. El método pedagógico de Arkki salienta el aprendizaje a través de la experiencia, la filosofía de aprendizaje activo y el trabajo en tres dimensiones.

En Arkki, la arquitectura se ve como una totalidad que incluye arte y diseño. Se pone mucho énfasis en trabajar con las manos y en construir en volumen: espacios y edificios son estudiados a través de la construcción de maquetas a diferentes escalas, a veces, incluso a escala real.

La enseñanza en la escuela Arkki permite que los niños y jóvenes se familiaricen con la arquitectura en el sentido más extenso: desde diseñar un objeto singular hasta la planificación de ciudades enteras. A través de proyectos temáticos, trabajan sobre elementos arquitectónicos básicos como el espacio, la escala, los colores, las figuras, los materiales, la luz y la sombra, o las estructuras propiamente dichas. Conforme progresa la enseñanza, aprenden sobre la historia de la arquitectura y sobre las teorías del diseño, además de conocer la construcción sostenible. Su filosofía podría resumirse en ofrecer a la infancia y a la juventud una «educación cívica en arquitectura», esto es, ayudar a crear una comprensión más profunda de nuestro entorno y a demandar un mejor medio ambiente en el futuro.


Arkki School of Architecture for Children and Youth

401 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page