top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

Arquitectura e escola

Actualizado: 5 dic 2021

Como profesores nunha facultade de formación observamos que o noso alumnado, futuros docentes, teñen poucos referentes nas áreas relacionadas co mundo visual e as súas múltiples manifestacións: artes, arquitectura, deseño, paisaxe, animación, debuxo, moda, etc. Por tanto, é tamén a nosa tarefa ofrecer exemplos que amplíen o seu imaxinario nesas áreas. Educar o gusto é unha cuestión de educarse con referentes amplos que permitan elixir entre o que nos rodea, interiorizalo e incorporalo ao noso imaxinario para xerar un criterio propio.


No caso da arquitectura, amosamos blogues específicos de arquitectura contemporánea para que exploren e coñezan como numerosas escolas e arquitectos abordan cuestións ao redor da importancia do deseño do espazo que incorporan metodoloxías activas na aula. Desta forma, conectamos co seu futuro profesional na medida que observan cuestións relativas á importancia da luz nas aulas, o deseño dos espazos, a conexión coa natureza, o emprego de materias naturais etc., cuestións que normalmente pasan desapercibidas e que desempeñan un papel fundamental na práctica docente. Ao mesmo tempo, axudan a crear un coñecemento máis profundo da nosa contorna e a demandar unha arquitectura de calidade no futuro.


Nos blogues de arquitectura destacamos, entre outros: Plataformaarquitectura e Archdaily. Como son blogues que conteñen moita información, cabe a posibilidade de reducir as procuras axudándonos das etiquetas coas que se clasifican as entradas. Por exemplo, podemos limitarnos aos edificios de escolas e centros educativos.


A continuación, seleccionamos algúns proxectos en relación coas arquitecturas escolares que destacan por unha aposta por crear ambientes de calidade que permitan a conexión entre a arquitectura e o proxecto pedagógico. Recordar que Loris Malaguzzi definía o espazo como o terceiro educador; unha linguaxe que sempre transmite e comunica.


Archivision Hirotani Studio.

Leimondo Gardería en Nagahama, Xapón

Destacamos os acabados interiores en madeira, o deseño do mobiliario e as grandes fiestras que conectan as aulas co exterior.



Alejandro Muñoz Miranda

Centro Escolar El Chaparral, Granada, España.

Utiliza luz coloreada para definir as zonas comúns.



Reiulf Ramstad Architects (RRA)

Gardería Fagerborg, Noruega.

Creación dun ambiente estimulante para a infancia. As contornas de aprendizaxe diversificadas e ben deseñadas son cruciais para o desenvolvemento intelectual dos nenos e nenas.



Kadawittfeldarchitektur

Kindergarten Sighartstein, Salzburgo, Austria.

Fachada de herba escultórica que establece relacións coa súa contorna natural. Os espazos interiores de tránsito, moi iluminados, serven ao mesmo tempo como zonas de xogo.



SOLID Architecture

Neufeld an der Leitha Kindergarten, Burgenland, Austria.

Proxecto que axunta deseño e sustentabilidade na construción de contornas saudables e luminosas. Un espazo interior grande, con espazos máis pequenos intercomunicados por unha serie de aberturas. As claraboias no teito crean un ambiente luminoso e alegre.



Hibino Sekkei y Youji no Shiro

Hanazono Kindergarten, Illa Miyako-jima, Xapón.

Especializadas en arquitectura para a infancia, utilizan materiais da zona na construción de espazos cómodos e seguros para facer fronte a condicións metereolóxicas extremas. Destacan os espazos amplos e luminosos.



Yui y Takaharu Tezuka, Gardería Fuji, Xapón.

A estrutura de vidro e madeira envolve unha árbore de 50 anos, creando un acolledor xardín interior e espazo de xogo. A forma circular conecta co espazo de forma ovalada da gardería.



Dorte Mandrup Arkitekter, Centro de Día Råå, Suecia.

Situada na costa de Suecia, os tellados a dúas augas e revestimento de madeira inspiráronse na tipoloxía das casas dos pescadores locais. A forma asimétrica do edificio mimetízase coa paisaxe das dunas.



Martín Lejarra, Gardería en Blanca, Murcia, España.

Paredes de aulas de cristal que permiten espazos iluminados naturalmente.



Max Arkitekter

Escola Bobergsskolan / Suecia.

A escola consta visualmente de tres edificios. Un cuarto volume está escondido debaixo do xardín da escola, conectando toda a escola a un nivel subterráneo. Bobergsskolan está deseñado para ser un edificio sostible, con deseño, espazos, luz natural e interiores con calidades duradeiras. É un complexo edificio cheo de contrastes; alto / baixo, transparente / opaco, antigo / novo. A transparencia e a conectividade entre pisos e galerías diferentes crean un sentido de calma e seguridade, mentres que as ventás e as luces laterais crean espazos seguros a través dunha visión máis discreta. Os estudantes da escola teñen a posibilidade de escoller a ruta, ver quen se achega e ter unha idea da habitación á que entran. Os estudantes maiores e pequenos teñen edificios e entradas separados, pero reúnense no comedor situado entre os edificios. O antigo edificio do taller alberga a biblioteca escolar, unha sala chea de historia e historias en máis dun aspecto. A escola divídese en escenarios máis privados, hábitats. Estas entidades máis pequenas consisten nunha variedade de habitacións, cun espazo fluído máis grande no núcleo, que se conectan a salas de diferentes tamaños, funcións e carácter.



Francis Keré

Escuela Primaria de Gando, Burkina Faso.

Do arquitecto Francis Keré xa falamos noutra entrada deste blogue. Coñecido por involucrar á comunidade no proceso de construción dos seus edificios, Kéré e a súa equipa desenvolveron obras que van máis aló dos límites convencionais da arquitectura, tocando temas como as economías locais, a migración, a cultura e a equidade. Nesta escola de primaria de Gando utilizou materiais locais, técnicas tradicionais e implicou á xente da aldea na súa construción en todas as fases do proxecto. Un exemplo de que a calidade dun proxecto non debe medirse pola cantidade de medios que se poidan investir. Como sinala nunha recente entrevista, "non porque contes con poucos recursos debes aceptar a mediocridade".


 

Arquitectura y escuela


Como profesores en una facultad de formación observamos que nuestro alumnado, futuros docentes, tienen pocos referentes de áreas relacionadas con el mundo visual y sus múltiples manifestaciones: artes, arquitectura, diseño, paisaje, animación, dibujo, moda, etc. Por lo tanto, es también nuestra tarea ofrecer referentes que amplíen su imaginario en esas áreas. Educar el gusto es una cuestión de educarse con referentes amplios que permitan elegir entre lo que nos rodea, interiorizarlo e incorporarlo a nuestro imaginario para generar un criterio propio.


En el caso de la arquitectura, mostramos blogs específicos de arquitectura contemporánea, para que exploren y conozcan como numerosas escuelas abordan cuestiones en torno a la importancia del diseño del espacio para incorporar metodologías activas en el aula. De esta forma, conectamos con su futuro profesional en la medida que observan cuestiones relativas a la importancia de la luz en las aulas, el diseño de los espacios, la conexión con la naturaleza, etc., cuestiones que normalmente pasan desapercibidas y que desempeñan un papel fundamental en la práctica docente. Al mismo tiempo, ayuda a crear un conocimiento más profundo de nuestro entorno y a demandar una arquitectura de calidad en el futuro.


En los blogs de arquitectura destacamos, entre otros: Plataformaarquitectura e Archdaily. Como los blogs contienen mucha información, cabe la posibilidad de reducir las búsquedas ayudándonos de las etiquetas con las que se clasifican las entradas. Por ejemplo, podemos limitarnos a los edificios de escuelas y centros educativos.


A continuación, seleccionamos algunos proyectos en relación con las arquitecturas escolares que destacan por una apuesta por crear ambientes de calidad que permitan la conexión entre la arquitectura y el proyecto pedagógico. Recordar que Loris Malaguzzi definía el espacio como el tercero educador; un lenguaje que siempre transmite y comunica.


Archivision Hirotani Studio

Leimondo Guardería en Nagahama, Japón.

Destacamos los acabados interiores en madera, el diseño del mobiliario y los grandes ventanales que conectan las aulas con el exterior.



Alejandro Muñoz Miranda

Centro Escolar en El Chaparral en Granada, España.

Utiliza luz coloreada para definir las zonas comunes.



Reiulf Ramstad Architects (RRA)

Gardería Fagerborg, Noruega.

Creación de un ambiente estimulante para la infancia. Los entornos de aprendizaje diversificados y bien diseñados son cruciales para el desarrollo intelectual de niños y niñas.




Kadawittfeldarchitektur

Kindergarten Sighartstein, Salzburgo, Austria.

Fachada de hierba escultórica que establece relaciones con su entorno natural. Los espacios interiores de tránsito, muy iluminados sirven al mismo tiempo como zonas de juego.



SOLID Architecture

Neufeld an der Leitha Kindergarten, Burgenland, Austria.

Proyecto que aúna diseño y sostenibilidad en la construcción de entornos saludables y luminosos. Un espacio interior grande, con espacios más pequeños intercomunicados por una serie de aberturas. Las claraboyas en el techo crean un ambiente luminoso y alegre.



Hibino Sekkei y Youji no Shiro

Hanazono Kindergarten, Isla Miyako-jima, Japón.

Especializadas en arquitectura para la infancia, utilizan materiales de la zona en la construcción de espacios cómodos y seguros para hacer frente a condiciones metereológicas extremas. Destacan los espacios amplios y luminosos.



Yui y Takaharu Tezuka, Guardería Fuji, Japón.

La estructura de vidrio y madera envuelve un árbol de 50 años, creando un acogedor jardín interior y espacio de juego. La forma circular conecta con el espacio de forma ovalada de la guardería.



Dorte Mandrup Arkitekter Centro de Día Råå, Suecia.

Situada en la costa de Suecia, los tejados a dos aguas y revestimiento de madera se inspiraron en la tipología de las casas de los pescadores locales. La forma asimétrica del edificio se mimetiza con el paisaje de dunas.



Martín Lejarra

Guardería en Blanca, Murcia, España.

Paredes de aulas de cristal que permiten espacios iluminados naturalmente.



Max Arkitekter

Escuela Bobergsskolan / Suecia.

La escuela consta visualmente de tres edificios. Un cuarto volumen está escondido debajo del jardín de la escuela, conectando toda la escuela a un nivel subterráneo. Bobergsskolan está diseñado para ser un edificio sostenible, con diseño, amplitud, luz natural e interiores con cualidades duraderas. Es un edificio complejo lleno de contrastes; alto / bajo, transparente / opaco, antiguo / nuevo. La transparencia y la conectividad entre los diferentes pisos y galerías crean una sensación de calma y seguridad, mientras que las ventanas y las luces laterales crean espacios seguros a través de una visión más discreta. Los alumnos de la escuela tienen la oportunidad de elegir la ruta, ver quién se acerca y hacerse una idea de la sala a la que entran. Los estudiantes mayores y menores tienen entradas y edificios separados, pero se reúnen en el comedor ubicado entre los edificios. El antiguo edificio del taller alberga la biblioteca de la escuela, una sala llena de historia e historias en más de un sentido. La escuela se divide en entornos más privados, hábitats. Estas entidades más pequeñas consisten en una variedad de salas, con un espacio fluido más grande en el núcleo, que conectan salas de diferentes tamaños, funciones y carácter.



Francis Keré

Escuela Primaria de Gando, Burkina Faso.

Del arquitecto Francis Keré ya hablamos en otra entrada de este blog. Conocido por involucrar a la comunidad en el proceso de construcción de sus edificios, Kéré y su equipo han desarrollado obras que van más allá de los límites convencionales de la arquitectura, tocando temas como las economías locales, la migración, la cultura y la equidad. En esta escuela de primaria de Gando utilizó materiales locales, técnicas tradicionales e implicó a la gente de la aldea en su construcción en todas las fases del proyecto. Un ejemplo de que la calidad de un proyecto no debe medirse por la cantidad de medios que se puedan invertir. Como señala en una reciente entrevista, "no porque cuentes con pocos recursos debes aceptar la mediocridad".


744 visualizaciones0 comentarios

留言


bottom of page