top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

A lámpada de papel / La lámpara de papel

Actualizado: 3 ene 2023

Esta proposta ten como obxectivo explorar como as capacidades e a imaxinación dos nenos e nenas poden participar nos procesos de deseño: desde obxectos cotiáns, ata a planificación de edificios ou cidades. Desta forma poden sentirse partícipes do deseño da súa contorna e demandar, no seu futuro, actuacións de calidade, fomentando o activismo.

Neste caso partimos do deseño dunha lámpada. Elaboramos unha lámpada a partir dun folio e unha fonte de luz (unha pequena lanterna ou mesmo a lanterna do móbil). Utilizamos a grampadora para a construción da forma e para darlle volume ao papel.

Esta propuesta tiene como objetivo explorar cómo las capacidades e imaginación de los niños y niñas pueden participar en los procesos de diseño: desde objetos cotidianos, hasta la planificación de edificios o ciudades. De esta forma pueden sentirse partícipes del diseño de su entorno y demandar, en su futuro, actuaciones de calidad, fomentando el activismo.

En este caso partimos del diseño de una lámpara. Elaboramos una lámpara a partir de un folio y una fuente de luz (una pequeña linterna o mismo la linterna del móvil). Utilizamos la grapadora para la construcción de la forma y para darle volumen al papel.A luz permítenos observar novas posibilidades do material, como proxectar sombras, resaltar volumes, crear aberturas, probar con diferentes graos de opacidade e translucidez etcétera. Outro aspecto que podemos ter en conta é a cor, pero non pintando a lámpada, senón modificando a tonalidade da luz (coloreando pequenos anacos de papel e colocándoos sobre o foco de luz) para adecuala ao noso deseño.

La luz nos permite observar nuevas posibilidades del material, como proyectar sombras, resaltar volúmenes, crear aberturas, probar con diferentes grados de opacidad y translucidez, etcétera. Otro aspecto que podemos tener en cuenta es el color, pero no pintando la lámpara, sino modificando la tonalidad de la luz (colorando pequeños trozos de papel y colocándolos sobre el foco de luz) para adecuarla a nuestro diseño.836 visualizaciones0 comentarios

Kommentare


bottom of page