top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

As palabras do lugar da infancia

Actualizado: 5 jun 2023

Nunha entrada anterior, As palabras do lugar, fixemos unha colección de tarxetas inspirada no libro o Bestiario Reggiano. Nesa colección os estudantes de maxisterio recollían palabras dos seus contextos, preguntando as súas familias ou as persoas do lugar, e ilustrábanas. O obxectivo era recuperar palabras e expresións significativas deses lugares, poñendo en valor a memoria colectiva e o contexto próximo que parte da realidade local e da comunidade.

Tarxetas realizadas polo alumnado de Maxisterio

A alumna do grao de infantil Irene Lorenzo continuou desenvolvendo esta proposta no seu período de prácticum nunha aula de infantil de 5 anos, conformando un material propio co fin de recuperar as palabras e expresións significativas para a infancia e as súas familias e poñelas en valor.


Para comezar escribiu unha carta ás familias pedindo colaboración, coa finalidade de crear un momento de xuntanza entre os diferentes membros (crianzas, pais, nais, avós, avoas) que lle permitise pensar que palabras caracterizan a súa fala e lles dan identidade como familia.


As palabras comezaron a chegar pouco a pouco. Finalmente escolléronse 25 e en diversas asembleas preguntábase que podía ser cada palabra e os nenos e nenas ían explicando que entendían e poñendo exemplos de como as empregaban no seu día a día.


Aquí a escolla levada a cabo:


- Rosmonciño, un neno/a que protesta

- Limpa o bico ou bico para referirse a boca

- Apachucharse, abrazarse para dar mimo

- Coleriño, un neno/a que llegusta moito o colo

- Preguiceiro, que ten preguiza, vago

- Casulas, semente froito, fabas

- Esculfurida, fachendosa, presumida

- Corredoira, camiño

- Rocho, lugar onde se gardan os trastes

- Amorodo, froito

- Estar como un roxón, quentiño, encarnado

- Trasno, traveso

- Bolboreta, insecto

- Trollo, lugar onde se forma a lama

- Enfuciñar, caer de fuciños

- Despeluxado, despeiteado

- Xoaniña, insecto

- Caracol, molusco con cuncha

- Rafa, miga do pan

- Enlarafuzado, que ten a cara ou a boca sucia

- Trapallada, cousa mal feita sen coidado

- Larafuzada, sucio/a con manchas ao redor da boca

- Margarida, planta con flores de pétalos blancos


Como había algunhas familias que non participaron, aproveitou para buscar tamén algunhas palabras na contorna: bugallo, carballo, lambetada...


Unha vez que os nenos e nenas falaron de todas as palabras, debuxáronas en tarxetas de cartolina con lapis e rotulador.


Unha vez rematadas, serviron de material para contar historias, facendo múltiples combinacións. É ademais un material que non se pecha, porque podemos seguir ampliando a colección conforme coñecemos novas palabras e expresións da contorna.


 

Las palabras del lugar da infancia


En una entrada anterior, Las palabras del lugar, hicimos una colección de tarjetas inspirada en el libro el Bestiario Reggiano. En esa colección los estudiantes de magisterio recogían palabras de sus contextos, preguntando sus familias o las personas del lugar, y las ilustraban. El objetivo era recuperar palabras y expresiones significativas de esos lugares, poniendo en valor la memoria colectiva y el contexto próximo que parte de la realidad local y de la comunidad.


La alumna del grado de infantil Irene Lorenzo continuó desarrollando esta propuesta en su período de prácticum en un aula de infantil de 5 años, conformando un material propio con el fin de recuperar las palabras y expresiones significativas para la infancia y sus familias y ponerlas en valor.


En primer lugar escribió una carta a las familias pidiendo colaboración, con la finalidad de crear un momento de reunión entre los diferentes miembros ( niños, niñas, padres, madres, abuelos, abuelas...), que les permitiera pensar que palabras caracterizan su habla y les dan identidad como familia.


Las palabras comenzaron a llegar poco a poco. Finalmente se escogieron 25 y en diversas asambleas se preguntaba qué podía ser cada palabra y los niños y niñas explicaban que entendían y ponían ejemplos de cómo las empleaban en su día a día.


Aquí la selección llevada a cabo:

- Rosmonciño, un niño/a que protesta

- Limpar o bico o bico para referirse la boca

- Apachucharse, abrazarse para dar mimo

- Coleriño, un niño/a que llegusta mucho el regazo

- Preguiceiro, que tiene preguiça, vago

- Casulas, semilla fruto, alubias

- Esculfurida, presumida, presumida

- Corredoira, camino

- Rocho, lugar donde se guardan los trastos

- Amorodo, fruto

- Estar como un roxón, calentito, encarnado

- Trasno, travieso

- Bolboreta, insecto

- Trollo, lugar donde se forma la lama

- Enfuciñar, caer de bruces

- Despeluxado, despeinado

- Xoaniña, insecto

- Caracol, molusco con concha

- Rafa, pedazo del pan

- Enlarafuzado, que tiene la cara o la boca sucia

- Trapallada, cosa mal hecha sin cuidado

- Larafuzada, sucio/a con manchas alrededor de la boca

- Margarita, planta con flores de pétalos blancos


Como había algunas familias que no participaron, aprovechó para buscar también algunas palabras en el entorno: bugallo, carballo, lambetada...


Una vez que los niños y niñas hablaron de todas las palabras, las dibujaron en tarjetas de cartulina con lápices y rotulador.Finalizadas, sirvieron de material para contar historias, haciendo múltiples combinaciones. Es además un material que no se cierra, porque podemos seguir ampliando la colección conforme conocemos nuevas palabras y expresiones del entorno.
589 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page