top of page
  • Foto del escritorescola imaxinada

BIAPI -I Bienal Internacional de Arte para la Primera infancia de Bogotá

Actualizado: 7 jun 2023

Esta Bienal parte dun compromiso social que entende as artes, nas súas diferentes manifestacións, como unha vía privilexiada para o desenvolvemento integral do ser humano. Durante os 24 días que durou, organizáronse numerosos eventos (talleres, relatorios, obras, festivais e unha exposición) co obxectivo de involucrar a todos os axentes que facemos parte da cotiandade das nenas e os nenos para, en palabras de Liliana Martín responsable do programa "coñecer de preto os seus desexos, inquietudes, as súas historias, imaxinarios e as formas nas que coñecen o mundo… o noso mundo”.


Na nosa participación levamos a cabo unha intervención de xogo para a infancia no Centro Cultural Gabriel García Márquez.

Este material reivindica o concepto de "baixa tecnoloxía" dos utensilios que empregaban os nosos maiores nunha sociedade eminentemente rural. Así, implica algo que pode ser utilizado de moitas formas e que se define polo contexto e o receptor. Neste caso, presentan un elemento de unión, espacial e forma que activa os procesos creativos da infancia.

Tamén realizamos dous relatorios e un taller para artistas e educadoras. Estamos moi agradecidos polo acompañamento recibido e a enerxía e implicación que nos transmitiron. Esta bienal que inicia a súa andaina, cristaliza o compromiso social coa educación para a primeira infancia e as artes e abre novas perspectivas e posibilidades de actuación que servirán de referente nun futuro. Grazas a todas as persoas que formastes parte pola vosa implicación e por deixarnos formar parte deste proxecto. 

BIAPI -I Bienal Internacional de Arte para la Primera infancia de Bogotá


Esta Bienal parte de un compromiso social que entiende las artes, en sus diferentes manifestaciones, como una vía privilegiada para el desarrollo integral del ser humano. Durante los 24 días que duró, se organizaron numerosos eventos (talleres, ponencias, obras, festivales y una exposición) con el objetivo de involucrar a todos los agentes que conformamos la cotidianidad de las niñas y los niños para, en palabras de Liliana Martín responsable del programa "conocer de cerca sus deseos, inquietudes, sus historias, imaginarios y las formas en las que conocen el mundo… nuestro mundo”.


En nuestra participación llevamos a cabo una intervención de juego para la infancia en el Centro Cultural Gabriel García Márquez..

Este material implica inventiva, espontaneidad y resolver problemas con pocos recursos. También hace referencia y reivindica el concepto low-tech de los utensilios que empleaban nuestros mayores en una sociedad eminentemente rural. Así, puede ser utilizado de muchas formas y que se define por el contexto y el receptor. En este caso, plantea un elemento de unión, espacial y forma que activa los procesos creativos de la infancia.

También realizamos dos ponencias y un taller para artistas y educadoras. Estamos muy agradecidos por el acompañamiento recibido y la energía e implicación que nos transmitieron. Esta bienal que inicia su andadura, cristaliza el compromiso social con al educación para la primera infancia y las artes y abre nuevas perspectivas y posibilidades de actuación que servirán de referente en un futuro. Gracias a todas las personas que habéis formado parte por vuestra implicación y por habernos dejado formar parte de este proyecto.
258 visualizaciones0 comentarios

Comentarios


bottom of page